Gebruik overschotten in vaccinatiecentra prioritair voor kinderopvang

Printervriendelijke versiePDF version

Kinderbegeleiders staan al een jaar mee in de vuurlinie van de coronacrisis. Nu minister Weyts ervoor pleit om leerkrachten prioritair te vaccineren, vraagt het Vlaams Welzijnsverbond dat de kinderopvang niet vergeten wordt. “De schoolcontext, inclusief het risico op besmetting, verplaatst zich na de schooluren in grote mate naar de buitenschoolse kinderopvang. En de kinderen daar hebben op hun beurt vaak broers of zussen in de voorschoolse opvang. De nood aan vaccinatie is daar met andere woorden even groot als in het onderwijs”, benadrukt directeur Hendrik Delaruelle van het Vlaams Welzijnsverbond.

Wij kijken daarbij in eerste instantie naar de overschotten die geregeld opduiken in de vaccinatiecentra, als gevolg van afzeggingen voor geplande vaccinaties. “Kijk voor die overschotten in eerste instantie naar de kinderopvanginitiatieven uit de regio. In een aantal centra gebeurt dat al, maar nog lang niet overal. Kinderbegeleiders snakken naar de vaccinatie. Op die manier kunnen zij sneller in alle veiligheid kinderen ondersteunen in de beste omstandigheden. Dat zou ook een grote opluchting zijn voor de duizenden ouders die hun kinderen toevertrouwen aan de kinderopvang.”

Idealiter worden kinderbegeleiders natuurlijk integraal meegenomen als prioritaire groep. “Maar we willen ook niet meegaan in een blind opbod”, zegt Hendrik Delaruelle. “Dat de meest kwetsbare mensen, zoals personen met een handicap, senioren en risicopatiënten, voorrang moeten krijgen, daar hebben we begrip voor. Als de beschikbaarheid van vaccins dat in een volgende fase toelaat, hopen we wel dat het personeel in de kinderopvang zo snel mogelijk meegenomen wordt.