Feedback: Statutaire Algemene Vergadering van 21 juni 2016 + nieuwe uitnodiging

Printervriendelijke versiePDF version

Geachte,

Op 21 juni 2016 vond de algemene statutaire vergadering van het Vlaams Welzijnsverbond plaats. Tijdens deze vergadering werd de jaarrekening 2015 en het werkingsprogramma van 2015 toegelicht en goedgekeurd. De vergadering had ook een bijzonder karakter en wel om 2 redenen.

Zo ging Minister J. Vandeurzen in gesprek met de leden over het huidige beleid. Na een toelichting van de minister namen verschillende leden de kans te baat om hun vragen en bezorgdheden te verwoorden. U mag het verslag van deze dialoog in de loop van de komende weken verwachten.

De tweede reden waarom deze algemene vergadering bijzonder was heeft te maken met de goedkeuring van de nieuwe statuten en beheers- en overlegstructuren van het Vlaams Welzijnsverbond vzw. Inderdaad, de dialoog met de leden in het voorjaar 2016 over ‘goed bestuur’ en de consequenties hiervan op de beheers- en overelgstructuur van het Vlaams Welzijnsverbond werden, na een periode van overleg en discussie met de leden, vertaald in nieuwe statuten.

De algemene vergadering keurde op 21 juni deze statuten unaniem goed. We hopen hiermee de slagkracht van het verbond te vergroten evenals de verbondenheid tussen de leden. Via deze link kan u een paar sfeerfoto's bekijken.

Vermits we evenwel niet over de vereiste meerderheid beschikten, moet dit bekrachtigd worden op een nieuwe algemene vergadering (conform artikel 12§2 van de statuten van het Vlaams Welzijnsverbond). Deze vergadering is gepland op dinsdag 5 juli 2016 van 9u55 tot 10u. Deze algemene vergadering, met als enig agendapunt: bekrachtiging van de beslissing van de AV van 21 juni mbt de nieuwe statuten ikv ‘goed bestuur’, vindt plaats in de vergaderzaal +1 van het Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel. Aansluitend is het bureauvergadering.

Met vriendelijke groeten
 

Hendrik Delaruelle
algemeen directeur    
Jan Renders
algemeen voorzitter