ENQUÊTE opleidingsaanbod Gezond Leven naar welzijnsorganisaties

Printervriendelijke versiePDF version

Geachte,

Het Vlaams instituut Gezond Leven vraagt ons deze bevraging door te sturen.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven VZW heeft als kerndoelstelling: een gezonder Vlaanderen. Ze willen iedereen op een toegankelijke manier ondersteunen om gezond(er) te leven, in een gezonde omgeving. Gezond Leven werkt momenteel een opleidingsaanbod uit naar welzijnsorganisaties. Zij kunnen immers een verschil maken in het bevorderen van gezondheid leefstijl en omgeving bij hun cliënten en het verkleinen van gezondheidsongelijkheid. Via deze vragenlijst wil Gezond Leven graag zicht krijgen op de interesses en voorkeuren van welzijnsorganisaties met betrekking tot de inhoud en vorm van het opleidingsaanbod. Het invullen van de vragenlijst neemt niet meer dan 10 minuten in beslag, en is zeer waardevolle input voor het ontwikkelen van een aanbod op maat van zorgorganisaties. U kan de vragenlijst invullen tot en met vrijdag 3 september. Alle antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt.

Hierbij nogmaals de link naar de vragenlijst: https://s.chkmkt.com/?e=235552&d=e&h=2AE01FC3F778FDD&l=du