Effectief hulpverlenen met goesting

Printervriendelijke versiePDF version

Beleidskeuzes als de vermaatschappelijking van de zorg, de persoonsvolgende financiering en het sociaal ondernemerschap duiden op een diepgaande wijziging van de uitgangspunten die aan de (de organisatie van) zorg- en ondersteuningsprocessen ten grondslag liggen. Zorg en ondersteuning worden persoonsgericht. Het ondersteunen van het uittekenen van het eigen ‘life design’ volgens de betekeniskaders van de cliënt of gebruiker wordt het uitgangspunt.
Het Vlaams Welzijnsverbond is partner In een ESF-project “effectief hulpverlenen met goesting”. Projecteigenaar is Hefboom. Samen met sociale professionals wordt een methodiek ontwikkelt om met goesting effectieve zorg en ondersteuning te realiseren.  De ingrediënten van de methodiek wordt enerzijds gevonden bj Anneke Menger die op basis van wetenschappelijk onderzoek en model ontwikkelde waar ‘wie werkt’ centraal staat. Anderzijds wordt ook verbinding gelegd met modellen die het ‘ondernemerschap’ van social professionals als invalshoek nemen.

Meer info kan u terugvinden via deze link of via de website van Hefboom vzw