Eerste ledenforum - Sectorale ledenvergaderingen op 23 januari 2017

Printervriendelijke versiePDF version

Op 23 januari 2017 organiseert het Vlaams Welzijnsverbond haar eerste ledenforum. Ook u als lid wordt uitgenodigd om samen te reflecteren over hedendaagse trends in de welzijnssector en input te geven aan de actualisatie van het waardenkader en de uitwerking van een nieuwe missie en visie voor het Vlaams Welzijnsverbond. Ter voorbereiding van het ledenforum, dat plaatsvindt in ALM, Filip Williotstraat 9 te 2600 Berchem, bezorgen we u een powerpoint en een werknota.

- de powerpoint omvat nuttige informatie over het opzet van het ledenforum, de concrete doelstellingen en de verwachtingen naar de leden toe.  De ppt zal op een eerstvolgende coc-vergadering geagendeerd worden.

- de werknota bundelt inzichten bij trends die impliciet of expliciet impact hebben op de werking van het Vlaams Welzijnsverbond als op de werking van uw organisatie. Bij elk thema werd stilgestaan bij de vraag hoe we ons ertegenover waardengericht willen en kunnen verhouden. Hieruit werden enkele kernwaarden weerhouden. Het staat u vrij om deze werknota vooraf door te lezen voorafgaand aan het ledenforum. Voor alle duidelijkheid: dit is dus géén verbondsstandpunt.

 

Op dezelfde dag in de namiddag vinden de sectorale ledenvergaderingen plaats:

- binnen de sector Kinderopvang staat de Conferentie van het Jonge Kind op de agenda;
- de sector Jeugdhulp werkt vooral rond de thema’s zorgtekort en voortgezette hulpverlening;

- in de sector Ondersteuning Personen met een Handicap ligt de focus op actuele thema’s zoals de berekening van woon- en leefkosten en het zorgaanbod.

Leden van het Vlaams Welzijnsverbond die zich tot geen sector verhouden, kunnen kiezen om deel te nemen aan een bepaalde sectorale ledenvergadering.

 

Het volledig programma van het ledenforum en de sectorale ledenvergaderingen, alsook de mogelijkheid tot inschrijven zal u ontvangen op 15 december 2016.

LET OP: om praktische redenen vragen we u de deadline van inschrijving van 15 januari 2016 te willen respecteren.

 

Met vriendelijke groet,

Hendrik Delaruelle
Algemeen directeur

 

Jan Renders
Algemeen voorzitter