Een thuis in de branding: het verhaal van de meisjes in Begeleidingshuis Van Celst van Jeugdzorg Emmaüs

Printervriendelijke versiePDF version

Voor het boek ‘Een thuis in de branding’ ging auteur Geerdt Magiels in gesprek met de meisjes van begeleidingshuis Van Celst (Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen). Hier kunnen tienermeisjes terecht met een complexe problematiek, die al een heel traject achter de rug hebben in jeugdhulp. Deze begeleidingen kunnen enkel succesvol zijn als veel actoren de handen in elkaar slaan: kinder- en jeugdpsychiatrie (UKJA), huisartsen, begeleiders in gemeenschapsinstellingen, de jeugdrechter, privé-therapeuten en de parketmagistraat mensenhandel. Zoals Bruno Van Opbergen, algemeen directeur van het Agentschap Opgroeien, stelt: ‘It takes a village to raise a child. Alleen merken we dat de helft van het dorp al gaat lopen bij het eerste agressie-incident. Het boek stelt terecht dat ‘de meisjes van Van Celst’ niet moeilijk zijn. Ze hébben het moeilijk. Ze lopen aan tegen moeilijkheden.’

Geerdt Magiels vertrekt vanuit de verhalen van de jongeren en breekt hun realiteit open naar de context van het gezin, de impact van armoede en verwaarlozing, de verwevenheid met fysieke en mentale gezondheid, de jarenlange zoektocht naar gepaste begeleiding. Hij biedt inzicht in de rauwe werkelijkheid maar geeft ook het perspectief van doorzetting en geloof in de mogelijkheden en engagement van jongeren en hun begeleiders.

Bestel het boek via deze link.