De sociale functie van de kinderopvang

Printervriendelijke versiePDF version

Naast een pedagogische en economische functie, heeft de kinderopvang ook een belangrijke sociale functie. Inzetten op toegankelijkheid voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen is daarbij een van de aandachtspunten. Kinderopvang De Mereltjes in Tongeren werkt daarvoor nauw samen met het Sociaal Huis.

 

Myriam Oizaz, kwaliteitscoördinator van De Mereltjes: ‘In 2018 zijn we gestart met het KOALA-project. KOALA staat voor Kinder- en Ouderactiviteit voor Lokale Armoedebestrijding. Voor dat project zijn een pedagogisch en agogisch medewerker aangesteld met wie wij samenwerken. Zij organiseren in het Huis van het Kind activiteiten voor maatschappelijk kwetsbare ouders en hun kinderen. Wij stimuleren de gezinnen die bij ons komen om aan die activiteiten deel te nemen, en omgekeerd wordt bij hun gezinnen gepolst of ze nood hebben aan kinderopvang.’

‘Het KOALA-project verloopt sowieso in partnerschap met verschillende diensten, maar de samenwerking gaat bij ons nog een stukje verder. Het Huis van het Kind is hier gevestigd naast het Sociaal Huis. Dat maakt het eenvoudiger om de handen in elkaar te slaan in het voordeel van de gezinnen. Veel gezinnen die deelnemen aan KOALA zijn bovendien al betrokken bij het ‘Kansen voor kinderen’-project van het Sociaal Huis, dat zich eveneens richt naar kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties.’

‘Voor ons is het niet altijd makkelijk om maatschappelijk kwetsbare gezinnen te bereiken. De gezinsbegeleiders van Kansen voor kinderen gaan sowieso al bij veel gezinnen langs en hebben een veel hechtere band met hen. Daarom hebben we afgesproken dat ik één keer per week naar de gezinsbegeleiders mail met een update van hoe het er bij ons aan toegaat – de gezinnen zijn daar uiteraard van op de hoogte.’

‘We vertellen dan over positieve zaken, zoals ouders die op tijd hebben afgebeld als hun kind niet kan komen, maar kunnen ook makkelijker inspelen op moeilijkheden, zoals kinderen die plots niet meer worden gebracht of facturen die niet op tijd worden betaald. De begeleiders bespreken dat dan als ze bij de gezinnen langsgaan en geven mij daar feedback over.’

‘Deze vorm van samenwerking is nog pril, maar ik merk wel dat ze een positief effect heeft. Het helpt om het vertrouwen van de ouders te winnen. Vaak vinden ze het moeilijk om hun kind naar de opvang te brengen, doen ze dat enkel omdat ze bijvoorbeeld zelf naar de les moeten. Ze zijn het niet gewend om hun kind achter te laten. Zodra ze dan de meerwaarde van de kinderopvang voor hun kind ontdekken, tonen ze veel appreciatie.’