Cursus nieuwe directies (VOLZET)

Printervriendelijke versiePDF version

U kan enkel nog inschrijven op de wachtlijst. Wij nemen dan contact met u op indien er plaatsen zijn vrijgekomen.

Situering

De welzijnssectoren ondergaan heel wat veranderingen. Niet alleen de regelgeving wijzigt continu, maar ook de personen die de voorzieningen besturen wisselen van tijd tot tijd. Aangezien we vaststellen dat er de laatste jaren heel wat nieuwe mensen in dienst zijn gekomen in leidinggevende functies, organiseert het Vlaams Welzijnsverbond opnieuw een meerdaagse opleiding voor deze nieuwe directies.

Gedurende 6 opleidingsdagen, gespreid van oktober 2016 tot juni 2017, behandelen we een aantal grote topics die verband houden met het bestuur van een welzijnsvoorziening. Het betreft geen managementopleiding, maar wel een initiatie binnen een aantal grote bestuursdomeinen waarmee een leidinggevende binnen de welzijnssector in contact komt.

U vindt onderaan het programma van de opleiding. Alle thema’s worden behandeld door sprekers die de materie door en door kennen. De opleiding staat open voor leden uit alle sectoren van het Verbond. We richten ons tot directies en verantwoordelijken die maximaal 3 jaar actief zijn in een leidinggevende functie én tot directies en verantwoordelijken van voorzieningen die maximaal 3 jaar zijn aangesloten bij het Vlaams Welzijnsverbond.

 

Datum en locatie

De opleiding gaat door op volgende data:

  • Dinsdag 11 oktober 2016
  • Dinsdag 13 december 2016
  • Donderdag 2 februari 2017
  • Donderdag 16 maart 2017
  • Donderdag 27 april 2017
  • Vrijdag 16 juni 2017

We starten telkens om 9u30 en eindigen rond 16u30. Er is onthaal voorzien vanaf 9u00. Op de middag voorzien we een lunch. Alle opleidingsdagen vinden plaatsen in de lokalen van Guimardstraat 1 te 1040 Brussel.

 

Programma

Dag 1 – dinsdag 11 oktober 2016 – Het Vlaams Welzijnsverbond, uw partner in welzijn, volksgezondheid en gezin

Hendrik Delaruelle (algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond) geeft een korte voorstelling van het Vlaams Welzijnsverbond. Kristof Diddens (office manager Vlaams Welzijnsverbond) zal u vervolgens meenemen doorheen de website van het Verbond. Na dit eerste deel, komt in deel 2 ‘beleids- en bestuurskunde’ aan bod. Bram Verschuere (docent Ugent en raadgever Kabinet Vandeurzen), Karine Moykens (secretaris-generaal van het departement WVG) en Fanny De Langhe (stafmedewerker Vlaams Welzijnsverbond) nemen u mee doorheen de beleidscyclus, structuur en werking van het departement WVG en we staan stil bij de politieke aansturing. In deel 3 gaan we dieper in op enkele actuele dossiers. Sandra Derieuw en Regine Van Ackere (beiden raadgever kabinet Vandeurzen) belichten het dossier Vlaamse Sociale Beschemring en het dossier gegevensdeling. Luc Heneau (directeur GTB) neemt ons mee doorheen het Europese verhaal en Hendrik Delaruelle vertelt ons meer over de 6de staatshervorming.

Dag 2 – dinsdag 13 december 2016 – Welzijnsgericht ondernemen

Hendrik Delaruelle en Richard Timmerman (stafmedewerker Vlaams Welzijnsverbond) brengen de visie van het Vlaams Welzijnsverbond op welzijnsgericht ondernemen. Aansluitend zoomt Astrid Coates (coördinator Procura vzw) in op enkele juridische modellen van samenwerking, waarvan we vervolgens enkele praktijkvoorbeelden uit de ledengroep aan het woord laten. Na de middag geeft Bert George (Ugent) een theoretische insteek over stakeholdersmanagement, wat we vervolgens opnieuw aanvullen met praktijkvoorbeelden uit de ledengroep.

Dag 3 – donderdag 2 februari 2017 – Logistiek-administratief-financieel beleid

Wanneer voorzieningen meer gaan samenwerken, heeft dit uiteraard ook gevolgen op het vlak van BTW. Eric Spiessens (Procura vzw) bespreekt enkele mogelijke modellen en valkuilen. Voor de voorzieningen met bouw- of renovatieplannen voorzien we aansluitend een algemene toelichting over de actuele VIPA-reglementering door Ivan De Boom (afdelingshoofd VIPA). Verder brengt Koen Viaene (SAK vzw) een inleiding op de wetgeving overheidsopdrachten, die elke voorziening voor al haar aankopen moet toepassen sinds 1 juli 2013 en waaraan recent een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd. Tenslotte verneemt u van Steven De Looze (stafmedewerker financieel beleid) wat het Vlaams Welzijnsverbond te bieden heeft op het vlak van financieel beleid en zoomen we in op de financiële situatie in de verschillende welzijnssectoren.

Dag 4 – donderdag 16 maart 2017 – Werkgeverschap

U krijgt informatie over de rol van het Vlaams Welzijnsverbond als werkgeversorganisatie. U komt te weten hoe het Vlaams Welzijnsverbond een mandaat verkrijgt, hoe de werking van de paritaire comités en de sociale fondsen georganiseerd is en wat deze laatste u kunnen bieden. Wim Depondt (sociaal-juridisch adviseur bij SD-worx) dompelt u onder in een sociaalrechtelijk bad en haalt enkele belangrijke juridische thema’s aan waarmee u in uw voorziening kan te maken hebben.

Na de middag geven we Luc Derijcke (consultant sociaal overleg)  het woord. Hij geeft u enkele handvatten om het beste in uw personeel naar boven te halen en om op een constructieve wijze in gesprek te gaan met uw personeelsvertegenwoordigers.

Dag 5 – donderdag 27 april 2017 – Medewerkersbeleid en kwaliteitsbeleid

Deze dag omvat drie blokken:
1) Vandaag de dag kunnen we niet rond het belang van vrijwilligers in een organisatie. Fanny De Langhe (stafmedewerker Vlaams Welzijnsverbond) opent de dag met een toelichting rond regelgeving inzake het vrijwilligerswerk binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
2) De commissie Medewerkersbeleid daagt je nadien uit om stil te staan bij de volgende topics:
- Heb je inzicht in het huidige medewerkersbeleid in je organisatie?
Doe de HR-scan en stel vast waar je staat. Ga hierover in dialoog met de collega’s ‘nieuwe’ directies en Pieter Vleugels van HRwijs.
- Blijven jouw medewerkers lang(er) aan de slag, mét goesting?
Ontdek enkele handvatten om werkbaar werk te realiseren.
- Ken je de meerwaarde van de bevraging ‘Medewerkerskengetallen’?
Deel je ervaringen: hoe werk jij gericht met de resultaten van je organisatie bij het uitbouwen van je medewerkersbeleid?
Of laat je overtuigen om in de toekomst deel te nemen aan deze bevraging en krijg tips waar je mee aan de slag kan in je eigen organisatie.
3) Op het einde van de namiddag waarin het kwaliteitsbeleid centraal staat,
… heb je denkkaders rond kwaliteitszorg  meegekregen;
… wordt werken rond kwaliteit een natuurlijke manier van werken binnen je organisatie;
… heb je de Zorginspectie ontmoet en ben je met hen in dialoog gegaan;
… heb je van de commissie Kwaliteit een toolbox meegekregen om te werken rond kwaliteit binnen je organisatie.

Dag 6 – vrijdag 16 juni 2017 – Social governance

Marleen Denef (vennoot bij Curia en docent KU Leuven) overloopt de gangbare aanbevelingen voor het goed besturen van vzw’s. Wat zijn de basisprincipes van goed bestuur inzake samenstelling en werking van de raad van bestuur? U wordt tevens kort ingeleid in de bestuursaansprakelijkheid.

Jan Verbanck (senior trainer-consulent bij VOCA Training & Consult) schetst de uitdagingen waarvoor de raden van bestuur gesteld worden. Hoe kan de verbinding tussen de bestuurders onderling en met hun organisatie waargemaakt worden? Welke rol speelt de directie daarin?

 

Inschrijven

Gelieve in te schrijven via de website vóór 30 september 2016. Het aantal plaatsen is beperkt. Wij beperken het aantal deelnemers tot maximaal 2 personen per voorziening.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 250 euro voor de volledige opleiding van 6 dagen. De betaling dient te gebeuren na ontvangst van een factuur.

 

U kan ook voor elke opleidingsdag afzonderlijk inschrijven. De kostprijs is dan 50 euro per opleidingsdag.

We adviseren dat elke deelnemer minimaal inschrijft voor dag 1.

Wenst u in te schrijven voor alle dagen van de cursus, klik dan hieronder:

Wenst u in te schrijven voor afzonderlijke dagen van de cursus, klik dan hieronder op de gewenste datum:

 

Inlichtingen

Voor meer informatie kan u terecht bij Steven De Looze (02/507.01.22).

 

Deze cursus werd mede mogelijk gemaakt door: