Cera-Rubicon project gelanceerd

Printervriendelijke versiePDF version

Vandaag werd het ‘Cera-Rubicon’ project gelanceerd. Het project richt zich tot jongeren in de integrale jeugdhulp. Het Vlaams Welzijnsverbond zal in dit project samen met Cachet vzw zoveel mogelijk actoren betrekken om bruggen te bouwen tussen jeugdhulp en volwassenhulp om de verderzetting van de hulpverlening na 18 jaar te optimaliseren. Via 5 actieprojecten wil men koepeloverschrijdend beleidsmatige veranderingen, aangepaste regelgeving bewerkstellingen en good practices promoten en duurzaam inbedden.

Om deze 5 actieprojecten te selecteren, hebben we een projectoproep gelanceerd.

Indienen van projecten kan via de website van Cera vanaf vandaag tot 30 maart via een digitaal aanvraagformulier. De 5 laureaten worden verkozen door een onafhankelijke jury, samengesteld door Cera.

De flyer van deze projectoproep vinden jullie in bijlage terug. Meer info op de website www.cera.be of neem contact op met Mieke Segers (mieke.segers@vlaamswelzijnsverbond.be).