Bruxeo: So-divercity - Onze twee volgende workshops

Printervriendelijke versiePDF version

Onze twee volgende workshops 31 maart 2022 & 21 april 2022

 

Workshop : Een zintuiglijke beperking op de arbeidsmarkt - 31 maart 2022

Hoewel 91 % van de bedrijven zegt tevreden te zijn over hun werknemers met een beperking, bedraagt de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking in België slechts 35 %, wat 15 % onder het Europese gemiddelde ligt (cijfers DiversiCom). 

Die trieste vaststelling moet worden genuanceerd naargelang het type beperking.

Maar welke zijn de verschillende beperkingen? Hoe kunnen mensen met een beperking worden bereikt op het moment van de aanwerving? Hoe kan hun integratie in de onderneming worden bevorderd? Welke steun is er beschikbaar voor werkgevers?

BRUXEO biedt u een informatieve, interactieve en praktische workshop aan waarvoor wordt samengewerkt tussen de Brailleliga en Info-Sourds uit Brussel. Gezien de deskundigheid van de betrokken verenigingen en de zeer heterogene realiteit van de mensen met een beperking, zal bijzondere aandacht worden besteed aan zintuiglijke beperkingen, waartoe ook visuele en auditieve beperkingen behoren. 

Naast de theoretische input is het doel van deze workshop de deelnemers praktische hulpmiddelen en concrete ideeën aanreiken die zij in hun bedrijven kunnen aanwenden.

Een van de hoogtepunten van de workshop is een inleiding in gebarentaal en een kennismaking met de sketchnoting-techniek met de hulp van een visuele begeleider. Aarzel niet om u meteen in te schrijven!

Praktische informatie

WANNEER? De opleiding gaat door op donderdag 31 maart 2022 van 9.00 u tot 12.30 u gevolgd door een aangeboden lunch-sandwich.
DOELPUBLIEK? Directeurs, coördinatoren, HR-managers, teamverantwoordelijken uit de Brusselse socialprofitsector. 
PLAATS? AMAZONE, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel (Athenazaal).
TAAL? De workshop wordt gegeven in het Frans met vertaling van de documentatie in het Nederlands. Iedereen mag zich uiteraard in zijn eigen taal (Frans of Nederlands) uitdrukken.

Gratis deelname Inschrijven tot 28-03-22

Programma en inschrijving

 

Workshop : Intergenerationele solidariteit op het werk, een manier om leeftijdsdiscriminatie in bedrijven te bestrijden - 21 april 2022

Volgens gegevens van de Europese Commissie zal het aandeel 65-plussers op de totale bevolking tussen 2016 en 2060 toenemen van 19,3% tot 29,0%. De beroepsbevolking (15-64 jaar) in de EU zou met 11,6% dalen. Het verlengen van het beroepsleven wordt voor de organisaties een echte uitdaging.

Met het oog op de uitdagingen van een vergrijzend personeelsbestand en de toenemende diversiteit van de arbeidsteams qua leeftijd, biedt intergenerationeel contact een passend antwoord om leeftijdsdiscriminatie op de werkplek te verminderen en om een betere samenwerking binnen het bedrijf mogelijk te maken. 

Tijdens deze workshop geleid door de vzw Entr'âges zullen de deelnemers bewust worden gemaakt van hun voorstellingen van leeftijden en generaties (positief of negatief) op het werk om deze beter te overstijgen en op een duurzame manier leeftijdsdiscriminatie in bedrijven te bestrijden door het aanreiken van praktische tools en concrete pistes om in hun bedrijven toe te passen.

Pedagogische doelstellingen

  • Leeftijdsstereotypen doorbreken en de strijd aanbinden tegen leeftijdsdiscriminatie op het werk
     
  • Stimuleren van een generatie-overschrijdende vertegenwoordiging
     
  • Het vergemakkelijken van ontmoetingen en samenwerkingen tussen generaties 

Praktische informatie 

WANNEER? De opleiding zal doorgaan op donderdag 21 april 2022 van 9.00 u tot 12.30 u gevolgd door een aangeboden lunch.
DOELPUBLIEK? Directeurs, coördinatoren, HR-managers, teamverantwoordelijken uit de Brusselse socialprofitsector. 
LOCATIE? Jeugdherberg Jacques Brel, Zavelput 30 - 1000 Brussel, Delvauxzaal.
TAAL? De workshop wordt gegeven in het Frans met vertaling van de documentatie in het Nederlands. Iedereen mag zich uiteraard in zijn eigen taal (Frans of Nederlands) uitdrukken.

Gratis deelname Inschrijving tot 14 april 2022

Programma en inschrijving

 

BRUXEO wil haar evenementen toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Gelieve ons bij uw inschrijving te laten weten of u specifieke aanpassingen nodig hebt. We zullen ons best doen om aan uw vraag tegemoet te komen voor zover dat mogelijk is.