In blijde verwachting van gloednieuw magazine voor sector kinderopvang: Kindertijd

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond is trots om mee aan de wieg te staan van Kindertijd, een gloednieuw magazine voor professionals in de sector kinderopvang, uitgegeven door VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen). Kindertijd wordt de opvolger van Kiddo, het Vlaams-Nederlandse magazine dat in juni voor de laatste keer in Vlaanderen verspreid wordt. In het najaar kun je dan kennis maken met Kindertijd, een blad voor en door begeleiders van jonge kinderen. In de voorschoolse en buitenschoolse opvang, maar ook in de instap- en kleuterklassen of in de Huizen van het Jonge Kind.

Kindertijd zal, veel meer dan Kiddo, kunnen focussen op het Vlaamse beleid rond kinderopvang, evoluties in de sector en vragen die leven binnen het brede en diverse veld van de Vlaamse kinderopvang. Als lid van de Raad van bestuur en de Algemene Vergadering van het VBJK staan wij 100% achter dit initiatief en werken we actief mee aan de inhoud en de verspreiding van dit gloednieuwe blad. Wij hopen dat jullie even hard uitkijken naar de komstĀ  van Kindertijd als wij.

Meer info volgt snel.