Bevraging sociale tolken koepels en OTA

Printervriendelijke versiePDF version

 

 

Beste,

Diversiteit is een thema dat we als koepels hoog in het vaandel dragen.  De samenleving wordt en is superdivers.  Dit weerspiegelt zich ook in de jeugdhulpverlening.  Jeugdhulpverleners hebben hierbij ondersteuning nodig.  De werking van de OTA’s (Ondersteuningsteams voor allochtonen) is hiervoor cruciaal. 

We krijgen de laatste tijd signalen en bezorgdheden van onze leden over de niet terugbetaling van sociale tolken. Vandaar dat we in samenwerking met de OTA’s een bevraging organiseren. We willen zicht krijgen op hoe de sector dit als een probleem ervaart.

Hierbij richten we ons tot directies alsook tot de hulpverleners op de werkvloer.  Zowel de koepels als de OTA’s verspreiden deze bevraging. We vragen u deze bevraging voor eind augustus in te vullen.

In bijlage vinden jullie meer duiding bij deze bevraging

Via deze link komen jullie rechtstreeks op de bevraging.

 

Dank je wel voor de medewerking.

Namens,

Vlaams Welzijnsverbond, SOM, Jo-In en de OTA’s