Bevraging medewerkerskengetallen 2019

Printervriendelijke versiePDF version

Geachte,

Net zoals de voorgaande jaren organiseren we binnenkort opnieuw een bevraging rond de medewerkerskengetallen in de aangesloten voorzieningen. We vragen deze keer de gegevens op over uw personeelsbestand met betrekking tot het jaar 2019. Na verwerking van alle gegevens ontvangt u in het najaar dan het individuele rapport van uw organisatie.

Voorzieningen die vorig jaar reeds deelnamen aan de bevraging ontvangen automatisch het nieuwe invulbestand (eind januari / begin februari) en hoeven niet opnieuw in te schrijven. Voorzieningen die voor het eerst wensen deel te nemen, kunnen inschrijven via volgende link.

Met vriendelijke groeten,

Steven De Looze
stafmedewerker financieel beleid