Bevraging FCUD

Printervriendelijke versiePDF version

Beste,

 

Wij wensen de FCUD-middelen in kaart te brengen en organiseren daarom een kleine bevraging voor de leden die FCUD-middelen ontvangen. Gelieve het bijgevoegd excelbestand aan te vullen met volgende informatie:

  • Voor welke opvangvorm ontvangt u FCUD-middelen?
  • Het aantal VTE dat voor elke opvangvorm gesubsidieerd wordt met FCUD-middelen.
  • Het aantal prestaties dat in elke opvangvorm minimaal door het FCUD verwacht wordt te doen.
  • Het exacte subsidiebedrag voor 2014 en 2015.

 

We verwachten het ingevulde bestand terug tegen uiterlijk 15 maart via steven.delooze@vlaamswelzijnsverbond.be.

Voorzieningen die geen FCUD-middelen ontvangen mogen deze bevraging negeren.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Steven De Looze

 

Stafmedewerker financieel beleid

steven.delooze@vlaamswelzijnsverbond.be

Tel: 02 507 01 22

Mobiel: 0498 29 19 06