Aanwerving sectorcoördinator Kinderopvang en Jeugdhulp & Gezinsondersteuning

Printervriendelijke versiePDF version

Met genoegen kunnen wij u meedelen dat de Raad van Bestuur van het Vlaams Welzijnsverbond mevr. Mieke Segers heeft aangeworven als sectorcoördinator Kinderopvang en Jeugdhulp & Gezinsondersteuning en dit in opvolging van dhr. Jan Bosmans die in september met pensioen gaat. Voor velen is Mieke geen onbekende. Zij is momenteel stafmedewerker jeugdhulp en volgt alle ontwikkelingen in de minderjarigenzorg binnen alle sectoren op. Aangezien Mieke reeds op het Vlaams Welzijnsverbond werkt, zal de overdracht door Jan op een heel goede manier kunnen verlopen.

Wij wensen Mieke veel succes en geluk toe in haar nieuwe functie.