9 jaar SAR WGG gebundeld

Printervriendelijke versiePDF version

Eind 2018 beëindigde de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) z’n werking. Hij werd opgevolgd door het advies- en overlegorgaan Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

In het boek ‘9 jaar beleidsadvisering over welzijn, gezondheid en gezin. Het referentiekader van de SAR WGG: uitgangspunten voor de toekomst’ worden vier visienota’s van de voormalige SAR WGG gebundeld. De vier nota’s, waar het Vlaams Welzijnsverbond actief aan meewerkte, vormden niet alleen de basis voor het strategische advies van de SAR WGG. Ze kunnen ook een referentiekader zijn om het debat te voeden over het toekomstige welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid in Vlaanderen.

Je vindt het volledige document als bijlage.