43 organisaties zetten de schouders onder een nieuwe mantelzorg

Printervriendelijke versiePDF version

PERSBERICHT

43 organisaties zetten de schouders onder een nieuwe mantelzorg

We kijken terug op de Dag van de verzorgenden en zorgkundigen op 19 oktober 2021 want een goede relatie tussen professionele zorg en mantelzorg en een goede afstemming tussen beide is essentieel. "Een zorgsysteem waar patiënt, beroepskracht en mantelzorger een evenwaardige plaats krijgen, moet de norm worden", zegt Naomi De Bruyne van Steunpunt Mantelzorg. Dat is een van de vele concrete aanbevelingen van 19 Belgische en Nederlandse sociaal ondernemers, die een toekomstvisie én een plan hebben ontwikkeld voor systeemverandering in de mantelzorg. Het plan kan rekenen op de steun van maar liefst 24 organisaties van allerlei pluimage, zoals Kom op tegen Kanker, in4care, thuiszorgorganisaties, VOKA Health Community, OKRA, maar ook financiers zoals Cera. Zij engageren zich om mee te werken aan dat nieuwe mantelzorgsysteem. Het initiatief werd ondersteund door de Sociale Innovatiefabriek, Kennisland en Johnson & Johnson.

De bevolking vergrijst, de groep langdurig zieken groeit en de wachtlijsten in de gehandicaptensector blijven eindeloos lang. De overheid en de zorgsector doen steeds vaker een beroep op informele zorg. Maar mantelzorg bieden is niet vanzelfsprekend. Mantelzorgers belanden in een administratieve jungle, krijgen amper erkenning of ondersteuning, en moeten ondertussen blijven werken of studeren. Vaak beseffen ze zelf niet eens dat ze aan mantelzorg doen en dat ze daarbij hulp kunnen zoeken.

Wat hebben mantelzorgers vandaag echt nodig?

De 19 Belgische en Nederlandse sociaal ondernemers brachten de knelpunten in de mantelzorg in kaart. Er blijkt een heuse systeemverandering nodig om die uitdagingen aan te pakken. De zorg- en welzijnssector en de overheid moeten mee aan boord, maar ook financiers, ondernemers, werkgevers en kennisinstellingen. Alleen zo kan mantelzorg een volwaardig deel van het dagelijkse leven worden: op school, in de vrije tijd en op de werkvloer.

Het plan voor deze systeemverandering bevat 20 aanbevelingen gericht aan specifieke actoren in de maatschappij. De aanbevelingen zijn samen te vatten in vijf thema's. (1) Zo moet er meer opleiding, intervisie en coaching komen voor mantelzorgers, zodat ze vanuit hun kracht en talent mantelzorg kunnen opnemen. (2) Het systeem moet eenvoudiger, door het aanbod toegankelijk te maken en matchmakers aan te stellen om vraag en aanbod te matchen. (3) We moeten de waarde en de individuele situatie van elke mantelzorger erkennen. Professionele zorgverleners moeten meer samenwerken met de mantelzorger. (4) De work-life-balance van de mantelzorger op het werk of op school moet beter. Want ook heel wat leerlingen en studenten doen aan mantelzorg. (5) Ten slotte zit er veel potentieel in innovatieve producten en diensten voor mantelzorgers, zoals digitale tools om het takenpakket van de mantelzorger te verlichten. Tien Belgische sociaal. ondernemers dragen op hun eigen manier al bij aan deze systeemverandering. Het gaat om Coda vzw, #ikzorgook (Thomas More Hogeschool), vzw Eindelijk (projecten Niet Aangeboren Hersenletsel.), Magenta (I<U Leuven), Steunpunt Mantelzorg, Samana, Hoplr, Casa Magnolia, Familiehulp en -Ànneluna.

Het stappenplan voor systeemverandering kan op de steun rekenen van maar liefst 24 Vlaamse organisaties, uit verschillende hoeken van de maatschappij. Ze zullen actief meewerken aan een nieuw systeem rond mantelzorg. Het gaat onder andere op Konn op tegen Kanker, in4care, VOKA Health Community, Cera, Konekt vzw, OKRA, Femma Wereldvrouwen en Odisee Hogeschool.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Over de ondersteuners van dit initiatief:

  • De Sociale InnovatieFabriek versnelt innovatieve, innpactvolle en ondernemende oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Want sociale innovaties en sociale ondernemingen tonen vandaag in het klein wat morgen in het groot kan werken.
  • Stichting Nederland Kennisland (NL) bouwt aan een samenleving waarin maatschappelijke systemen mensen ondersteunen in plaats van tegenwerken. De organisatie brengt kennis, ervaring en beleid samen, om tot duurzame maatschappelijke vooruitgang te komen.
  • Johnson & Johnson streeft sinds 1873 naar duurzame gezondheidszorg voor iedereen. Het bedrijf investeert in innovatief onderzoek naar medicatie en toepassingen voor de gezondheidssector, maar werkt ook mee aan een maatschappelijke verandering, waarin ‘zorgen voor’ een centrale rol krijgt.

CONTACTPERSOON:

Caroline Godts
Sociale InnovatieFabriek vzw
Cellebroersstraat 16b, 1000 Brussel
Telefoon: 0486 244026

E-mail: caroline@socialeinnovatiefabriek.be

 

INFO EN CONTEXT:

http:/naareennieuwemantelzorg.net

Publicatie: Naar een nieuwe mantelzorg
- Toekomstvisie: blz. 5-6
- Aanbevelingen: blz. 7-8-9-10
- Beschrijving van de Vlaamse sociaal innovatoren en sociaal ondernemers: blz. 14-19
- Overzicht van de ondersteunende organisaties: blz. 24

Visual: illustratie Naar een nieuwe mantelzorg (illustrator: Eugene and Louise)

www.socialeinnovatiefabriek.be