3de subsidieoproep tot vraag naar klimaatsubsidies

Printervriendelijke versiePDF version

Geachte,

Heeft uw voorziening een energiescan laten uitvoeren door het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) met subsidies van VIPA? Schrijf u dan nu in op de 3de subsidieoproep en vraag klimaatsubsidies aan voor de energiebesparende maatregelen die u wenst uit te voeren naar aanleiding van deze energiescan.

De uiterste indieningsdatum van de 3de oproep is 3 februari 2019. In het voor jaar van 2019 zal VIPA nog oproepen lanceren, maar des te sneller u uw subsidies aanvraagt, des te meer kans u maakt op het verkrijgen ervan. Bij de verdeling van die subsidies zal VIPA zoveel mogelijk focussen op CO2-vermindering. Het VIPA wil de voorzieningen ondersteunen bij de realisatie van energiebesparende maatregelen met een langere terugverdientijd (meer dan 5 jaar), maar met een grote CO2-impact. Elke voorziening die na een energiescan energiebesparende maatregelen wil treffen, kan voor maximaal 350.000 Euro klimaatsubsidies aanvragen.

De subsidie vraagt u aan op: https://terra.vlaanderen.be.

Meer informatie leest u op: https://www.departementwvg.be/vipa-kenniscentrum-duurzaam-bouwen-klimaatfonds-klimaatsubsidies.

Met vriendelijke groeten,

 

Steven De Looze
stafmedewerker financieel beleid

02/507 01 22
0498/29 19 06