3 nieuwe mentoren gezinsopvang

Printervriendelijke versiePDF version

Alle kinderbegeleiders in de gezinsopvang moeten op 1 april 2024 verplicht een kwalificatie hebben. Die kwalificatie kunnen ze behalen via een opleiding Kinderzorg of Begeleider in de kinderopvang in het volwassenenonderwijs (CVO). Omdat de combinatie job en studie niet altijd makkelijk te verenigen valt, wordt ook volop ingezet op begeleiding op de werkvloer en erkenning van verworven competenties. Zo kunnen kinderbegeleiders vrijstellingen krijgen voor (delen van) modules van de opleidingen. Bij het Vlaams Welzijnsverbond starten vandaag drie mentoren die de kinderbegeleiders de komende jaren zullen helpen om hun kwalificatietraject zo efficiƫnt mogelijk te laten verlopen: Sarah Dreezen, Karen Van Oost en Tine Peeters. We heten hen welkom en wensen hen veel succes met hun nieuwe uitdaging!