26 november 2021 Studie- en inspiratiedag vroegtijdige zorgplanning - wat maakt goed leven - Mechelen

Printervriendelijke versiePDF version

Palliatieve Zorg Vlaanderen, Gezin & Handicap en het Vlaams Welzijnsverbond slaan de handen in elkaar en organiseren op 26 november 2021 een studie- en inspiratiedag: Vroegtijdige zorgplanning – wat maakt goed leven.

Vroegtijdige zorgplanning is vooruitkijken naar de zorg en ondersteuning die onze cliënten willen en nodig hebben tijdens verschillende keerpunten in hun leven en bij uitstek in de laatste fase. Met deze studiedag willen we organisaties ondersteunen in de zoektocht om cliënten, hun netwerk en de professionele omkadering hierin bij te staan.

Het belooft een boeiende dag te worden met lezingen aangevuld door praktijkgerichte workshops in de namiddag. We benaderen het thema zowel vanuit het perspectief van meerder- als minderjarige cliënten, hun netwerken en hun professionele ondersteuners. Met dit studie- en intervisie moment willen we inspireren om een werking rond vroegtijdige zorgplanning uit te bouwen in dialoog met alle betrokkenen.

Locatie: Lamot Mechelen. Vlot bereikbaar met openbaar vervoer en wagen.

Doelgroep: medewerkers en beleidsmensen actief in de sector personen met een handicap, netwerk personen met een handicap, geïnteresseerden.

Meer info en inschrijvingen via deze link: 2021-11-26 studie- en intervisiemoment Vroegtijdige zorgplanning zorgt voor ‘goed leven’

Breng ook je corona safe ticket mee.

 


Guimardstraat 1 - 1040 Brussel - Tel 02 511 44 70 - Fax 02 513 85 14 - website@vlaamswelzijnsverbond.be - Twitter