“Zin in indicatoren?”

Printervriendelijke versiePDF version

De commissie Kwaliteit van het Vlaams Welzijnsverbond lichtte tijdens een studiedag haar visie op kwaliteitsindicatoren toe. In de nota ‘Zin in indicatoren?’ wordt stilgestaan bij wat kwaliteitsindicatoren zijn, hoe er mee aan de slag kan worden gegaan in de organisatie en wat de mogelijkheden en valkuilen zijn. We legden deze nota voor aan diverse stakeholders. Ook hun verhaal werpt een boeiend licht op het werken met kwaliteitsindicatoren. Voor onze leden werd een stappenplan uitgewerkt om in de organisaties stapsgewijs op zoek te gaan naar relevante indicatoren in de eigen organisatie.

Op de studiedag werd ook gebruik gemaakt van een aantal filmpjes, u vindt hieronder ook de linken naar deze filmpjes terug.

Interview Jan Seresia, vzw Emmaüs

Filmpje kwaliteitsindicatoren Jeugdzorg Emmaüs

Interview Karin Moykens, secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Interview Koen Hermans, projectleiding Lucas