‘Iedereen is welkom’

Printervriendelijke versiePDF version

Er gebeurt elke dag heel wat moois in de welzijnssectoren en dat zetten we hier graag in de kijker. Zowel vzw Wigwam in Kessel-Lo als vzw De Lork in Brussel zetten sterk in op ontmoeting.

 

Vzw De Lork, die in Brussel mensen met een beperking begeleidt in wonen, werken en vrije tijd, opende recent het buurthuis ZETTU.

Riet De Bock is verantwoordelijke van ZETTU: ‘Twee jaar geleden besloten we om ons aanbod van dagbesteding anders aan te pakken. Dat bestond sinds jaar en dag uit de typische atelierwerking, maar we kregen van onze cliënten steeds vaker de vraag naar echt kunnen leren en naar meer op uitstap kunnen gaan. Ons aanbod is daardoor, naast de ateliers, uitgebreid naar activiteiten en workshops waar ze zich voor kunnen inschrijven. We besloten om het aanbod ook open te stellen voor de buurt en aanvullend een buurthuis op richten.’

‘Met ZETTU willen we een fijne ontmoetingsplek creëren voor cliënten én buurtbewoners. De deur staat elke dag letterlijk open: iedereen is welkom voor een kop koffie en een gezellige babbel. Vindt er op dat moment een activiteit in het salon plaats, dan kan je daarbij aansluiten. Onlangs stond er bijvoorbeeld spaghetti maken op de agenda. Een vrouw uit de buurt die een kijkje kwam nemen, begon toen spontaan mee te helpen. We maken ons aanbod ook op voorhand bekend in een driemaandelijks boekje, dat we nu volop in de omgeving aan het verspreiden zijn.’

‘We starten van nul af aan en dat betekent dat we nog veel moeten uitzoeken. We huizen bovendien in een zeer multiculturele wijk, wat nog extra uitdagingen met zich meebrengt. Maar dat maakt het net boeiend. Doordat we nu bewuster naar buiten treden, hebben we bijvoorbeeld ontdekt dat we eigenlijk nog niet zo bekend zijn in de buurt. Zelfs ons naaste buren kenden ons niet. Voor veel mensen die we aanspraken, was het woord ‘handicap’ ook nog taboe. Daar proberen we nu aan te werken. We zijn ook volop aan het bekijken hoe we met andere organisaties en buurthuizen uit de wijk kunnen samenwerken, zodat we elkaar kunnen versterken. Een zo groot mogelijke inclusie, dat is uiteindelijk het doel.’

‘Onze cliënten reageren positief op onze nieuwe initiatieven, al was het natuurlijk wel even wennen voor hen. We proberen hen sowieso zeer actief te betrekken. Een aantal van hen zitten al aan het onthaal of maken de koffie. Dat ze die verantwoordelijkheid krijgen, vinden ze super. Dat is een mooi extra aspect aan ons buurthuis: ze kunnen er zichzelf zijn en hun talenten verder ontwikkelen. Op lange termijn zou het buurthuis ook volledig op hen, vrijwilligers en buurtbewoners moeten kunnen draaien. Maar stap voor stap. De sfeer zit alvast goed.’

 

 

Vzw Wigwam in Kessel-Lo wil een open (t)huis zijn voor het hele gezin en de buurt. Daarvoor organiseert het tal van activiteiten die gezinnen met jonge kinderen met elkaar in contact brengen en een zo breed mogelijke ondersteuning bieden. Mieke Vandenbroucke helpt hen daar als vrijwilliger bij.

Mieke Vandenbroucke: ‘Om de twee weken organiseer ik op maandagochtend een leergroep Nederlands. Een taal leer je vooral door te praten en samen dingen te doen, en daarvoor kunnen mensen dus in de leergroep terecht. Ik heb Wigwam eerder toevallig ontdekt toen ik op zoek was naar interessant vrijwilligerswerk, maar ik voelde me meteen door de werking aangetrokken. Het kinderdagverblijf is de kern, maar daarrond is zoveel meer ontwikkeld dat voor de hele buurt toegankelijk is. Net dat is er zo mooi aan: Wigwam is een echte ontmoetingsplek.’

‘Niet alleen het aanbod is zeer verscheiden, ook het publiek is zeer divers. Wigwam is ooit begonnen als een kansarmoedeproject te midden van een zeer multiculturele wijk. Er is altijd een grote openheid geweest voor verschillende culturen. Dat zie je ook aan de medewerkers. Dat ouders zich in iemand kunnen herkennen of dat er iemand aanwezig is die hun taal spreekt, maakt de drempel om hiernaartoe te komen laag. Je zou Wigwam kunnen omschrijven als een soort van veilig baken. Gezinnen kunnen hier met al hun vragen terecht en worden indien nodig naar andere instanties doorverwezen. Er is een zeer vlotte samenwerking met het OCMW, het wijkgezondheidscentrum, de dienst diversiteit, buurtcentrum Casablanca ...’

‘Professioneel geef ik les in Open School. Mijn vrijwilligerswerk is daar een mooie aanvulling op. Ik leer er ook zelf veel uit, ben altijd heel nieuwsgierig naar wat de mensen te vertellen hebben. We hebben het vaak over opvoeding, maar ik durf in de gespreksgroep ook gevoelige onderwerpen aan te halen, zoals gemengde huwelijken. Dat is een realiteit waarmee ze hier worden geconfronteerd, dus vind ik dat ze daarover moeten nadenken. Binnen de veilige context van Wigwam kan daar ook over worden gediscussieerd. Er is veel respect, er wordt naar iedereen geluisterd.’

‘Ook als vrijwilliger voel ik me goed bij de vzw. Er wordt niets opgelegd, je kan in overleg makkelijk dingen organiseren of beslissen hoe iets wordt aangepakt. Ik haal veel voldoening uit mijn inzet.’