Visie op ondersteuning

Printervriendelijke versiePDF version

Gegeven de veranderende maatschappij en het veranderende welzijnslandschap, is het belangrijk dat het Vlaams Welzijnsverbond een duidelijke visie heeft op welzijn en gezondheid. Een duidelijke visie op hoe wij onze zorg en ondersteuning in de toekomst zien is cruciaal, zodat wij de dialoog kunnen aangaan. Hierbij hebben wij aandacht voor inclusie en vermaatschappelijking. Werken aan het welzijn van mensen is immers onze kerndoelstelling. Eveneens is het in een samenleving van steeds meer samenwerken, belangrijk om onze kijk op welzijn te verruimen en andere domeinen te gaan exploreren. Deze commissie gaat ook linken verkennen met andere beleidsdomeinen.