Visie op ondersteuning

Printervriendelijke versiePDF version

In een veranderende maatschappij en een veranderend welzijnslandschap wil het Vlaams Welzijnsverbond een duidelijke visie hebben op welzijn en gezondheid, zodat wij de dialoog kunnen aangaan. Hierbij hebben wij aandacht voor inclusie en vermaatschappelijking. Werken aan het welzijn van mensen is onze kerndoelstelling. We willen onze kijk op welzijn verruimen en andere domeinen exploreren. Deze commissie gaat ook linken verkennen met andere beleidsdomeinen.