Platform Special Youth Care

Printervriendelijke versiePDF version

Het Platform Special Youth Care is een Europees platform voor jeugdhulp. Jeughulp, jeugdrecht en sociaal beleid in het algemeen zijn geen domeinen waar Europa competenties in heeft ontwikkeld.

Maar de impact van de EU groeit wel en wordt ook steeds breder. Dit zorgt voor bedreigingen en kansen binnen de jeugdhulpsector. Vandaar dat de sector zich wil verenigen op Europees niveau.

Daarom werd het Platform Special Youth Care opgericht. Dit is een permente Europese werkgroep waarin de actoren van de jeugdhulp aanwezig zijn.  Deze groep verzamelt nationale, regionale en lokale authoriteiten in dit specifieke domein. Het gaat hierbij om overheden, NGO's en koepelorganisaties.

De doelstellingen van dit platform:

  • samenwerking en uitwisseling tussen de leden van het platoform. Dit gebeurt aan de hand van een jaarlijkse vergadering.
  • een lange termijn strategie waarbij permanente en professionale vertegenwoordiging op EU-niveau het doel is. Onderdeel hiervan is eveneens het nagaan van mogelijke samenwerkingsverbanden binnen bestaande EU-netwerken.

Meer informatie vindt u op: http://www.youthcare.eu/