Vlaams - Nederlands congres 'Liever zo!' op 21 november 2019 te Kortrijk

Printervriendelijke versiePDF version

Uitnodiging en inschrijvingen congres 'Liever zo!'

Samen positief handelen, ook bij probleemgedrag

Een initiatief van De Lovie vzw, het Werkcentrum voor Internationaal Vormingswerk (W.I.V.) vzw en Vives Hogeschool Zuid vzw

De visie op mensen met moeilijk gedrag grondig vernieuwen: wat kan je in de praktijk aanvangen en hoe krijg je uiteindelijk alle betrokkenen mee in dat denken?

Dit congres is een inspirerende uitnodiging en een handreiking om de schijnbare evidenties binnen het kader omgaan met probleemgedrag te (her-)bekijken.

Het congres richt zich tot de brede sector van zorg en welzijn: o.a. de jeugdhulp en gezinsondersteuning, onderwijs en centra voor leerlingenbegeleiding, de ondersteuning van personen met een handicap, de centra voor algemeen welzijnswerk, de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg en de thuiszorg.

Bijgevoegd vind je de congresfolder. Vanaf heden kan je inschrijven door in de folder zelf aan te klikken 'Hier vind je het inschrijvingsformulier'. Zo kom je automatisch op de website van het W.I.V. terecht.

Door rechtstreeks op de website van het W.I.V. in te schrijven: www.wiv.be

Door de folder te downloaden, het inschrijvingsformulier te printen en ingevuld op te sturen naar het W.I.V.