Contactpersoon:

Verheye Ingo
ingo.verheye@fracarita.org
09 216 35 77

Download alle bestanden:

2018_VANJ_VormingscentrumGuislain_volledigefolder.pdf Download alle bestanden
 

Tics en het syndroom van Gilles de la Tourette - Gent, 21 november

Printervriendelijke versiePDF version

Woensdag 21 november 2018, van 13.30 tot 16.30 uur

Naar schatting 10 à 15% kinderen/jongeren vertonen tics. Meestal verdwijnen deze binnen een jaar. Vanaf wanneer spreken we dan van een “chronische ticstoornis” en wat is Gilles de la Tourette?
In dit aanbod gaan we in op signalen en mogelijke oorzaken van tics en Gilles de la Tourette. We bespreken de gevolgen voor deze jongeren op psychologisch en sociaal gebied. We gaan in gesprek met een ervaringsdeskundige. Hoe ervaren deze jongeren dit zelf? Waarop botsen ze in de maatschappij ?
We bevragen kritisch onze eigen beeldvorming. Tot slot maken we de vertaalslag naar onze praktijk; wat kan je als ouder, deskundige … voor deze jongeren betekenen? Hoe kan je hen “laten zijn zoals ze zijn” en hoe kan je hen ondersteunen?

Lesgevers:

Leen Stoffels is opleidingscoördinator, docent Banaba’s en Postgraduaat Onderwijs aan Karel de Grote Hogeschool. Daarnaast heeft zij ervaring in het werken met kinderen en jongeren SEN (special educational needs).
Steve Somers is ervaringsdeskundige Tourette.

Info/Inschrijven:

https://agenda.vormingscentrumguislain.be/20181121-02-folder-tics-en-gil...