Contactpersoon:

Van Daele Kim
kim.van.daele@sig-net.be
053382818

Download alle bestanden:

flyer_symposium_meertaligheid_201118.pdf Download alle bestanden
 

Symposium: meertalige kinderen en hun gezinnen

Printervriendelijke versiePDF version

Meertalige kinderen en gezinnen zijn geen nieuw gegeven in onze maatschappij. Al bij de eerste migratiegolven werd er gezocht naar de juiste taalondersteuning. Door de jaren heen zijn visies en inzichten sterk geëvolueerd. Ook de complexiteit van de meertalige context nam toe.

Dit symposium staat stil bij actuele inzichten en onderzoeksresultaten die van belang zijn voor de praktijk. Enerzijds is er een preventief luik. Hierbij staat de ondersteuning van het gezin centraal: een
optimale context scheppen is van bij de start belangrijk. Anderzijds hebben we aandacht voor de groep meertalige kinderen met een taalproblematiek: wat betekent dit voor taaldiagnostiek, ouderbegeleiding en therapie?

We richten ons met dit symposium in de eerste plaats tot logopedisten. Maar in principe is iedereen welkom die meertalige gezinnen en kinderen begeleidt in hun taalontwikkeling: gezinsbegeleiders, psychologen, maatschappelijk assistenten die met ouders werken, zorgleerkrachten, enz.