Omgaan met kritiek van de familie - Gent, 19 september

Printervriendelijke versiePDF version

We merken overal in de maatschappij dat mensen mondiger worden en dat kritiek soms ongenuanceerd wordt uitgesproken. Ook in de zorgverlening levert dit de nodige uitdagingen op.

Professionals in de zorg vinden het niet altijd gemakkelijk om gepast te reageren op opmerkingen, kritiek en klachten van familieleden. Als ze geconfronteerd worden met kritiek die volgens hen terecht is, dan kunnen hulpverleners deze meestal goed hanteren. Anders is het als er kritiek wordt geuit die in de ogen van de professional onterecht is of als de kritiek voortkomt uit een visie op zorg of begeleiding die haaks staat op die van de instelling. Ook de wijze waarop de kritiek geuit wordt, speelt een grote rol. Soms komt het tot confrontaties die de hulpverlener erg aangrijpen en die veel energie kosten. De vraag die hulpverleners dan ook vaak stellen is: hoe kunnen we anders met deze kritiek omgaan?

Lesgever: J├╝rgen Braeckevelt, vormingswerker voor Zorg-Saam vzw.

Info:
https://agenda.vormingscentrumguislain.be/20190919-01-folder-omgaan-met-...

Inschrijven:
https://agenda.vormingscentrumguislain.be/20190919-01-inschrijving-omgaa...