Kick–off Academische werkplaats leefklimaat Vlaanderen 20/09/2019

Printervriendelijke versiePDF version

Ga samen aan de slag met het leefklimaat in uw residentiële jeugdhulpsetting.

Kom op 20/09/2019 naar het inspiratiemoment in het Auditorium van het Consciencegebouw Brussel (Noord)
8.45u - 9.15u: Onthaal
9.15u - 10.30u: Het belang van een positief leefklimaat in residentiële jeugdzorg (Prof. Dr. Peer Van der Helm, Lectoraat residentiële jeugdzorg Leiden)
10.30 - 11.00u: Pauze
11:00u - 12.15: Inzetten op een positief leefklimaat in de praktijk: voorstelling opzet praktijkgerichte leertrajecten en onderzoekstraject (Delphine
Levrouw, AW Leefklimaat, Prof. Dr. Stijn Vandevelde en Prof. Dr. Rudi Roose, Universiteit Gent)
12.15 - 12.45: Mogelijkheid tot vragen stellen

Meer info en inschrijven? https://votjeugdhulp.be/kickoff-AWL

In samenwerking met UGent met steun van de Vlaamse Overheid