Herstelbenadering in de ouderenzorg: what's in a name?

Printervriendelijke versiePDF version

Op vrijdag 19 oktober organiseert de Alexianen Zorggroep Tienen de studiedag ‘Herstelbenadering in de ouderenzorg: what’s in a name’? in het Provinciehuis van Leuven.

De herstelbenadering, die vertrekt vanuit de vraag hoe iemand ondanks een ernstige psychische kwetsbaarheid toch de draad van het leven kan opnemen en weer ‘zin’ kan ervaren, kent binnen de geestelijke gezondheidszorg een groot succes. Niet alleen de betrokkene, maar ook de hulpverlener, heeft hierbij een cruciale rol.

Stilaan kent deze herstelondersteunende zorg ook ingang in de ouderenzorg.

Tijdens de studiedag willen we nagaan wat herstelondersteunende zorg voor de ouderenzorg te bieden heeft. Inde voormiddag gaan gerenommeerde (internationale) sprekers in op de herstelbenadering, de sociale benadering van dementie en de vraag of de herstelbenadering handvaten kan bieden voor de toenemende problematiek van levensmoeheid. In de namiddag wordt concreet aan de slag gegaan met presentiebenadering in de ouderenzorg.