Contactpersoon:

D'Hulster Annelies
annelies.d@jo-in.be
0490/446527
 

CONTEXTBEGELEIDING BIJ GEZINNEN MET JONGE KINDEREN: DE ROOS VAN DE OUDER

Printervriendelijke versiePDF version

De opvoeding van een kind is uniek en verloopt voor elk kind anders. De Roos van de Ouder maakt een duidelijke, visuele analyse van de opvoeding die ouders hanteren ten aanzien van hun kind. Vanuit deze analyse kan je samen met de ouder werken aan bijsturing van en ondersteuning in hun opvoedingsvaardigheden. De Roos van de Ouder is gegroeid vanuit ervaringsgerichte gezinsbegeleiding en tracht te werken aan de krachten van de ouders. De Roos van de Ouder gaat moeilijke en gevoelige thema’s niet uit de weg en ze maakt ze bespreekbaar. We verliezen daarbij evidente thema’s niet uit het oog. Tijdens deze vorming krijg je in een notendop de theoretische onderbouw van de Roos met daarnaast de toepassing in de praktijk. Een voorproefje van een interessante methodiek voor een overzichtelijke contextbegeleiding.
Meer info: https://www.jo-in.be/vorming-en-opleiding/antwerpen/412/contextbegeleidi...