Coachen door het stellen van de juiste vragen, 21 november (8u30-17u)

Printervriendelijke versiePDF version

Coachen door het stellen van de juiste vragen (functiecomplement)

Goede vragen leiden tot een gestructureerd gesprek. Effectief coachen is de juiste vragen stellen én ook (durven) doorvragen. Door het stellen van de ‘juiste vragen’ probeer je te achterhalen wat de persoon eigenlijk bedoelt. Bij vaagheden of subjectieve uitspraken maak je zo de informatie concreter. Deze taalpatronen omvatten vaak waardevolle informatie. Door vragen te blijven stellen, zet je de medewerker aan tot reflectie en kunnen gedachten, overtuigingen en patronen duidelijk worden.
Tijdens deze opleiding gaan we dieper in op de basishouding tijdens een coaching gesprek, op actief luisteren en samenvatten en op de techniek van het ‘chunken’.

Lees er meer over: https://www.ankervzw.be/201911-coachen-stellen-juiste-vrage

Donderdag 21 november 2019, 8u30-17u
Anker vzw, Muizendries 35, 9070 Heusden