Contactpersoon:

Verheye Ingo
ingo.verheye@fracarita.org
09 216 35 77

Download alle bestanden:

2018_VANJ_VormingscentrumGuislain_volledigefolder.pdf Download alle bestanden
 

Beroepsgeheim in de zorgsector - Gent, 11 oktober

Printervriendelijke versiePDF version

Donderdag 11 oktober 2018, van 13.30 tot 16.30 uur

Beroepsgeheim, discretieplicht, samenwerking en informatie-uitwisseling, netwerkvorming, … Het zijn begrippen waarmee zorgverleners in de welzijns- en gezondheidszorg dagelijks worden geconfronteerd. Samenwerking en informatie-uitwisseling, zowel tussen zorgverleners onderling, als tussen zorgverleners en gerechtelijke actoren, is vaak cruciaal om kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken. Dit levert echter tal van beroepsgeheim-gerelateerde vragen op: wat houdt het beroepsgeheim precies in? Bestaat er een gedeeld beroepsgeheim? Welke informatie kan of moet ik meedelen? Kan het beroepsgeheim worden ingeroepen t.a.v. gerechtelijke actoren? En wat als er sprake is van (een vermoeden van) terrorisme? Onvoldoende kennis van deze rechtsfiguur zorgt voor heel wat ongerustheid bij zorgverleners en werkt vaak verlammend. Door opleiding en vorming kan deze onzekerheid of schijnzekerheid worden weggenomen.

Lesgever:

Anne-Sophie Versweyvelt is jurist en sinds 2014 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven. Zij verricht onderzoek naar diverse thema’s binnen het jeugd- en welzijnsrecht. Zij heeft een bijzondere interesse voor het thema beroepsgeheim, waarrond zij projectmatig werkt en regelmatig lezingen en opleidingen geeft.

Info/Inschrijven:

https://agenda.vormingscentrumguislain.be/20181011-01-folder-beroepsgeheim/