Adolescenten met een middelenmisbruikstoornis: een onderzoek naar kwetsbaarheden

Printervriendelijke versiePDF version

De adolescentie is een kwetsbare periode en druggebruik is een prevalent gegeven in deze levensfase. Druggebruik en verslaving leiden tot heel wat schadelijke individuele, maar ook maatschappelijke gevolgen op zowel korte als lange termijn. Het is noodzakelijk dat onderzoek zich focust op het in kaart brengen van onderliggende mechanismen van druggebruik en verslaving, om op die manier de effecten van diagnostiek en interventie te maximaliseren. Desalniettemin zijn er tot op heden nog steeds veel hiaten in de bestaande literatuur, gezien de complexiteit van de doelgroep en problematiek.

Lesgever: Brenda Volkaert - UPC Kind en Adolescent Gent

Info:
https://agenda.vormingscentrumguislain.be/20190924-02-folder-adolescente...

Inschrijven:
https://agenda.vormingscentrumguislain.be/20190924-02-inschrijving-adole...