04/11/2020 -Webinar - Grafomotorische vaardigheden: teken je mee?

Printervriendelijke versiePDF version

link : https://www.sig-net.be/nl/vorming/webinar---grafomotorische-vaardigheden...

Kriebelen, krabbelen, al spelend met de hand, de vingers, bewegingssporen achterlaten in schuim, verf, zand… Volop genieten van het doen, van het resultaat dat het onbewust oplevert.

Door succeservaringen steeds meer en fijner willen gaan krabbelen. Vanuit het krabbelen ontdekken dat je vormen kan gaan tekenen, sluiten, dat je doelbewust kan gaan tekenen. Later vanuit het tekenen ontdekken dat er bij een bepaalde vorm een klank hoort en zo tot het schrijven van letters en cijfers komen.

Kortom, bij een normaal ontwikkelingsverloop ontdekt het kind zelf hoe het vanuit het fijnmotorisch handelen tot tekenen, vormgeven en uiteindelijk schrijven kan komen.

Bij de kindjes in onze praktijk verloopt het helaas niet zo vanzelf, ze gaan vaak al minder exploreren, doen minder succeservaringen op waardoor ze minder gaan durven/willen verkennen.

Hoe kunnen wij ze aanzetten om (opnieuw) zin te krijgen om te gaan vormgeven aan hun bewegingen, om te tekenen? Ik reik jullie gedurende het webinar in verband met “grafomotoriek” graag heel wat tips aan om daaraan tegemoet te komen.

En specifiek voor deze corona periode gaan we samen op zoek naar hoe we kinderen en/of hun ouders kunnen stimuleren om met allerlei kosteloos materiaal (dat de meeste mensen in huis hebben) aan de slag te gaan.

De sessie grafomotoriek had zeer goede evaluaties op de praktijkdag psychomotoriek (SIG) in november 2019 en hetzelfde geldt ook voor de webinar van 9 juni 2020. Om die reden wordt deze webinar nogmaals herhaald.