Kennismakingsdag Vlaams Welzijnsverbond

Printervriendelijke versiePDF version

De welzijnssectoren ondergaan heel wat veranderingen. Niet alleen de regelgeving wijzigt continu, maar ook de mensen die de voorzieningen besturen wisselen van tijd tot tijd. We stelden vast dat er de laatste jaren bij onze leden heel wat nieuwe mensen in dienst zijn gekomen in leidinggevende functies. Het Vlaams Welzijnsverbond wil hen ondersteunen in hun job en organiseert daarom voor de nieuwe directies en nieuwe leden een kennismakingsdag. 

Deze dag organiseren we op 29 november 2019 waar we de nieuwe directieleden (ze beoefenen hun functie maximaal drie jaar) alvast de kans geven om kennis te maken met het Vlaams Welzijnsverbond. 

 

Het programma van de kennismakingsdag ziet er als volgt uit:

 

9u30      Verwelkoming door Hendrik Delaruelle (algemeen directeur)

10u00    Vlaamse structuur van de instellingen en hun werking + VSB (voorstelling WVG) door mv. Karine Moykens (secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)

11u00    Pauze

11u15    Invloed van het Vlaams Welzijnsverbond in de welzijnssector

  • Missie en Visie
  • Kernwaarden
  • Doelstellingen

12u00    Lunch met mogelijkheid tot kennismaking met de medewerkers

13u00    Toelichting van onze sectoren

  • Ondersteuning van Personen met een Handicap
  • Jeugdhulp en Gezinsondersteuning
  • Kinderopvang

14u00    Sociaal overleg

  • vertegenwoordiging in paritaire comités en andere organisaties
  • VIA5: stand van zaken

14u30    Pauze

14u45    Website Vlaams Welzijnsverbond en sociale media

15u15    Welzijnsgericht ondernemen

16u00    Einde

 

Deelnemen aan deze dag is gratis, maar inschrijven is verplicht. Ben je ingeschreven, maar kan je toch niet aanwezig zijn?
Gelieve ons dan tijdig te verwittigen. Anders wordt er een no-showtarief aangerekend van € 10. Dit om de cateringkosten te dekken.