E-magazine De Facto, 9 mei 2019

 

Verkiezingen 2019: ons memorandum in de kijker

Eind deze maand trekken we met z’n allen naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. In aanloop daarvan zetten we graag ons memorandum 2019 nogmaals in de kijker. Met onze aanbevelingen willen we de politieke partijen stimuleren om sámen met het middenveld werk te maken van welzijn, zodat we voor iedereen kwaliteitsvolle ondersteuning kunnen garanderen.

Lees meer.

‘De jeugdhulp is mijn redding geweest’

Ze worden vaak afgeschilderd als probleemjongeren, de jongeren uit de jeugdhulp. ‘Terwijl we gewoon niet konden kiezen wie onze ouders zijn’, aldus de vijftienjarige Lisa. Het Vlaams Welzijnsverbond sprak met de tiener die De Korf vzw in Kortrijk als haar thuis ervaart en die zich als vrijwilliger inzet in een woonzorgcentrum. Lees het interview nu op Sociaal.Net.

Lees meer.

Wacht jij al mee?

5 jaar. Dat is de gemiddelde wachttijd voor de bijna 20.000 personen met een beperking die wachten op hulp van de overheid. Daarom trekt het consortium #ikwachtmee, waar het Vlaams Welzijnsverbond deel van uitmaakt, via een socialemediacampagne aan de alarmbel. Ook jij kan nog steeds helpen door mee aan te schuiven in de virtuele wachtrij.

Lees meer.

Regionale ontmoetingsdagen inclusieve kinderopvang

Om een inclusievere dienstverlening mogelijk te maken voor gezinnen met jonge kinderen met een specifieke zorgbehoefte, organiseren de Centra voor Inclusieve Kinderopvang (CIK) op 16 mei (Hasselt) en 19 juni 2019 (Gent) twee regionale ontmoetingsdagen. Organisatoren uit de kinderopvang en uit de sector van het VAPH kunnen er de mogelijkheden tot samenwerking beter leren kennen.

Lees meer.

Colloquium 50 jaar Welzijnszorg

50 jaar geleden voerde Welzijnszorg voor het eerst campagne. Om dat te vieren organiseert de vzw op 7 juni 2019 een colloquium in Brussel onder de noemer ’50 jaar Welzijnszorg. 50 jaar prikken. Aaibaar of pijnlijk?’ Het wordt een feest onder protest, want het doen zakken van de armoedecijfers is nog steeds een grote uitdaging. Aansluitend wordt de 20ste Prijs Armoede Uitsluiten uitgereikt.

Lees meer.

Lancering Spiritwijzer ‘het spel’

Op 12 juni 2019 stelt Cairos Spiritwijzer ‘het spel’ voor. Spiritwijzer is een instrument dat zorgverleners wil helpen om een gesprek aan te gaan over zingeving. Om er ook binnen de sector voor personen met een beperking beter mee aan de slag te kunnen, werd het instrument verder uitgewerkt tot een spel. Dat biedt niet alleen kansen om stil te staan bij de spiritualiteit van de mensen die je begeleidt, maar ook bij je eigen zinbeleving als zorgverlener.

Lees meer.