E-magazine De Facto, 25 augustus 2021

 

Schrijf je in voor de online Inclusiebeurs op 6 oktober 2021

Tijdens de digitale inclusiebeurs op woensdag 6 oktober 2021 maak je kennis met een breed aanbod aan inclusieve praktijken in Vlaanderen en Brussel. Je ziet, hoort en beleeft er inclusie in al zijn vormen aan de hand van infosessies, workshops en impressies die inclusie in de kijker zetten.
Inclusie gaat over inzetten op het verbinden van mensen, over deelnemen, erbij horen en gemist worden. Personen met ondersteuningsnoden leven samen met de mensen rondom hen: familieleden, buren, vrienden, professionals … Dat is het centrale thema van deze inclusiebeurs.

Deze beurs wordt georganiseerd door het Vlaams Welzijnsverbond in samenwerking met HOGENT.

Lees meer

Save the date: Digitale informatie- en inspiratiesessie Zorgzame Buurten op 23 september 2021

Vlaanderen wil volop inzetten op zorgzame buurten. In een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld opdat mensen, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen. Tussen 1 maart 2022 en 29 februari 2024 zullen in Vlaanderen en Brussel minstens 100 zorgzame buurtprojecten ondersteuning krijgen. Tot 8 november 2021 kunnen hiervoor projecten worden ingediend en dat vraagt om een online informatie- en inspiratiesessie.

Lees meer

European Disability Card moet ook in wereld van zorg beter ingeburgerd raken

Heeft u al gehoord van de European Disability Card (EDC)? Dat is een kaart die de toegankelijkheid voor personen met een handicap en hun inclusie in de maatschappij wil bevorderen. Het project willigt een vraag in van personen met een handicap en de verenigingen van personen met een handicap. Acht EU-lidstaten nemen deel aan het project voor de ontwikkeling van de European Disability Card, waaronder België. Helaas is de kaart nog te weinig bekend bij het brede publiek én bij zorg- en hulpverleners.

Lees meer

Startweken 2021 van Welzijnszorg

Na de campagne van 2020 weten we dat het recht op wonen vooral een fictief recht is. Er zijn sociale woningen, maar veel te weinig. Er zijn huursubsidies, maar veel te weinig. Dat gebrek aan goede, betaalbare woningen maakt dat het drummen is op de woonmarkt. Schaarste betekent concurrentie en concurrentie zorgt voor uitsluiting en discriminatie. Daar zoomen we tijdens de campagne van 2021 op in.

Lees meer

Event Blikopener op 14 september: versterk jouw sociale onderneming digitaal!

Heb je een innovatief idee voor jouw sociale onderneming? Zoek je versterking vanuit de expertise in één van de 13 Vlaamse Hogescholen? Zoek je een sociale onderneming om jouw idee rond digitalisering uit te werken? Samen met Blikopener en de Vlaamse Hogescholenraad organiseren Verso en Groeilabz een matchmaking event via Conversation Starter.

Lees meer

Gezonde Gasten 4 en 5 oktober 2021

Werk je in de jeugdhulp, met gastenen hun netwerk?
Ligt hun gezondheid je nauw aan het hart?
Dan is de vorming 'Gezonde Gasten' iets voor jou!

Lees meer

Gezonde kost

Werk je als kok, logistiek medewerker of begeleider in een organisatie binnen de zorg- of welzijnssector?
Wil je graag lekker gezond koken met de voedingsdriehoek als uitgangspunt,
Wil je de gasten stimuleren om die gezonde kost smakelijk binnen te smikkelen?

Lees meer