Cursus nieuwe directies 2016

Printervriendelijke versiePDF version

De welzijnssectoren ondergaan heel wat veranderingen. Niet alleen de regelgeving wijzigt continu, maar ook de mensen die de voorzieningen besturen wisselen van tijd tot tijd. We stelden vast dat er de laatste jaren heel wat nieuwe mensen in dienst zijn gekomen in leidinggevende functies. We wilden hier bij het Vlaams Welzijnsverbond op inspelen met een meerdaagse opleiding voor deze nieuwe directies binnen aangesloten voorzieningen.

Deze opleiding wordt georganiseerd in het najaar van 2016 en het voorjaar van 2017. Gedurende 6 dagen behandelen we een aantal grote topics die verband houden met het bestuur van een welzijnsvoorziening. Het gaat niet om een managementopleiding, maar wel om een initiatie binnen een aantal grote bestuursdomeinen waarmee leidinggevenden binnen de welzijnssector in contact komen.

We behandelen o.a. de werking van het Vlaams Welzijnsverbond en de structuur van het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin. We hebben aandacht voor welzijnsgericht ondernemen en wijden telkens een volledige dag aan een aantal financiële en sociaalrechtelijke thema’s. Verder hebben we ook aandacht voor kwaliteitszorg in de voorziening, de zorg voor personeel via loopbaanbegeleiding en social governance.

Op onderliggende pagina's publiceren we per dag alle documenten van deze opleiding (enkel toegankelijk voor leden na inloggen).

Voor de totstandkoming van deze cursus danken we ook volgende partners: