Organisatie:

De Dauw vzw

Plaats tewerkstelling:

Moregemplein 3
9790 Wortegem-Petegem

Type contract:

onbepaalde duur

Tijdsregeling:

voltijds

Contactpersoon:

Bart Flobert
0474/28 96 66
bart.flobert@dedauw.org

Uiterste sollicitatiedatum:

vr 29.12.2017

Downloads:

Vacature psychiater 2017-v2.pdf
Download alle bestanden
 

Kinder- en jeugdpsychiater - Medisch verantwoordelijke (m/v) voor 17/38

Printervriendelijke versiePDF version

Functie

Functie: 
Kinder- en jeugdpsychiater - Medisch verantwoordelijke (m/v) voor 17/38

Profiel

Vereist: 

Geboeid om te werken in het enige residentieel revalidatiecentrum van Vlaanderen voor kinderen/jongeren met een autismespectrumstoornis en/of psychotische kwetsbaarheid?
De Dauw :
- is een kleinschalig open revalidatiecentrum, 18 bedden in week internaat,
- is gesitueerd op de derde lijn,
- erkend door het Riziv onder nr. 7.74 004 56,
- ressorteert onder het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling gespecialiseerde zorg,
- er wordt gewerkt via een bio-psychosociaal behandelingsmodel dat wordt afgestemd op de eigenheid van elk kind en zijn sociale context,
- er zijn drie kleine leefgroepen die omkaderd zijn door een multidisciplinaire equipe,
- wij bouwen aan een sensitief en responsief klimaat en besteden veel aandacht aan de emotionele basisbehoeften van elk kind,
- wij werken aan autonomie, verbondenheid en competenties op maat van elk kind.

 

Opdracht
- eindverantwoordelijkheid voor de individuele revalidatieprogramma’s van de patiënten,
- supervisie van en medewerking aan het multidisciplinair revalidatieproces  o.a. via teamwerking en verslaggeving,
- visiebepaling samen met de Raad Van Bestuur en de algemeen directeur en meewerken aan de implementatie ervan,
- overleg en contacten met het netwerk.

 

Barema: adviserend geneesheer.
 

Solliciteren

Sollicitatieprocedure: 

Wij kijken alvast uit naar uw reactie.

Voor bijkomende inlichtingen : Dhr. Bart Flobert, algemeen directeur - Email: bart.flobert@dedauw.org –  Gsm: 0474/28 96 66
Website : http://www.dedauw.org

Kandidatuurstelling: t.a.v. Dhr. Jan De Smet, voorzitter van de Raad van Bestuur,  Moregemplein 3- 9790 Wortegem-Petegem.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde vacature.