Organisatie:

Dienstencentrum Ter Dreve vzw

Plaats tewerkstelling:

koning albert 1 laan 188 8200 brugge

Type contract:

onbepaalde duur

Tijdsregeling:

voltijds

Contactpersoon:

Carlos D' Hont
050/38.78.03
carlosdhont@terdreve.be

Uiterste sollicitatiedatum:

vr 22.12.2017
 

Directeur buitengewoon onderwijs (M/V) in BuBao type 2

Printervriendelijke versiePDF version

Functie

Functie: 
Directeur buitengewoon onderwijs (M/V) in BuBao type 2
Functieomschrijving: 

Je voert de taken uit als schooldirecteur en beschikt over de nodige competenties en attitudes zoals beschreven in de ‘functiebeschrijving directeur basisonderwijs’ van Katholiek onderwijs Vlaanderen.

Je hebt de opdracht om de kwaliteit van het onderwijs te stimuleren door het personeelsteam in zijn opdracht te begeleiden, te motiveren en te evalueren.

Je bouwt actief mee aan de realisatie van het opvoedingsproject van de school, gebaseerd op de opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs en je bent mee verantwoordelijk voor de schoolpastoraal.

Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor de pedagogische werking van de school.

Je bouwt met de leerlingen, het team en de ouders een hartelijke en goede pedagogische relatie op.

Je behartigt het financieel beleid evenals het kwaliteits- en personeelsbeleid van de school.

Je helpt met het bepalen en realiseren van de langetermijnvisie van de school en het dienstencentrum.

Je bouwt positieve relaties uit met externe partners in de regio.

Je werkt loyaal samen met de collega’s van het directieteam van Ter Dreve om actief bij te dragen tot de inhoudelijke werking van het geheel ‘School en Dienstencentrum’

 

 

 

 

 

Profiel

Vereist: 

Je beschikt over een diploma aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Houder zijn van het diploma DHOS of BanaBa buitengewoon onderwijs is een pluspunt.

Je beschikt over een vaste benoeming in het onderwijs

Je bent gedreven en flexibel, zowel in denken als in handelen.

Je beschikt over vlotte communicatieve en sociale vaardigheden waardoor je het vertrouwen weet te winnen van gesprekspartners op verschillende niveaus.

Je beschikt over leidinggevende capaciteiten.

Je bent bereid tot grote beschikbaarheid voor zover de goede werking van de school dit vereist. 

Aanbod: 

 

Het betreft een tijdelijke aanstelling van minstens twee jaar. Na een positieve evaluatie kan de directeur vast in dienst genomen worden.

Het ambt van directeur wordt bezoldigd volgens de weddenschalen verbonden aan het ambt.

Solliciteren

Sollicitatieprocedure: 

Kandidaten solliciteren via e-mail naar voorzitter marc.simoen@skynet.be , uiterlijk tegen vrijdag 22 december 2017

 

De sollicitatiebrief dient vergezeld te zijn van uw curriculum vitae en een gemotiveerde kandidaatstelling met aandacht voor opmerkelijke realisaties of verworven competenties die een meerwaarde kunnen betekenen in het uitoefenen van het ambt van directeur.

Een selectiecommissie zal op basis van de bezorgde documenten oordelen of hij/zij in aanmerking komt voor een persoonlijk gesprek.

Tijdens dit gesprek zal gevraagd worden om hun beleidsvisie toe te lichten.

De kandidaten worden op de hoogte gebracht van de beslissing.

 

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde vacature.