Organisatie:

VZW Binnenstad

Plaats tewerkstelling:

Wijngaardplein 1
8000 Brugge

Type contract:

onbepaalde duur

Tijdsregeling:

deeltijds

Contactpersoon:

Tom Vangrysperre
050/44.00.30
tom.vangrysperre@binnenstad.be

Uiterste sollicitatiedatum:

do 30.11.2017

Downloads:

171110 vacature beleidsmedewerker preventie en veiligheid.pdf
Download alle bestanden
 

Beleidsmedewerker Preventie en veiligheid

Printervriendelijke versiePDF version

Functie

Functie: 
Beleidsmedewerker Preventie en veiligheid
Functieomschrijving: 

Functieomschrijving:

1. Als preventieadviseur sta je in voor de integratie van een dynamisch en eigentijds preventie- en welzijnsbeleid in VZW Binnenstad. Concreet vertaalt zich dit in de volgende taken:

 • Je geeft advies over risico’s in het kader van de risicoanalyse en voert zelf risicoanalyses uit;
 • je hebt een adviserende, ondersteunende en evaluerende rol met betrekking tot de maatregelen om de preventie, de veiligheid en het psychosociaal welzijn binnen de organisatie te optimaliseren. Dit gaat over de 7 onderscheiden domeinen omschreven in de Wet Welzijn op het werk. Binnen onze organisatie is er een belangrijke focus op de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.
 • je verzorgt de noodzakelijke administratie vanuit de wettelijke en interne bepalingen. Aanvullend volg je de administratie op voor de diverse verzekeringspolissen bij voorvallende schadedossiers;
 • je neemt een coördinerende en/of participerende rol op in overlegmomenten met betrekking tot de thema’s preventie, veiligheid en psychosociaal welzijn.

2. Je staat in voor de interne veiligheidscoördinatie op diverse terreinen (o.a. brandveiligheid, voedselveiligheid,…). Je bewaakt, actualiseert en garandeert de uitvoering van de interne veiligheidscyclus inzake periodieke controles, oefeningen,…

Regelmatig komen er nieuwe thema’s op de agenda die een interne verwerking nodig hebben, waarbij je als beleidsmedewerker een adviserende of trekkende rol kan opnemen. Als eerst te ontwikkelen thema zien we het uitwerken van een informatieveiligheidsbeleid voor de organisatie.

 

3. Je volgt de planning en uitvoering van kleine herstellingen op door zowel de interne technische dienst als externe aannemers in functie van de werkplanning en de aanwezige competenties. Je hebt hierbij een scharnierfunctie naar de directie wat betreft middelenbeheer en de ruimere infrastructurele planning.

 

Plaats in de organisatie:

Als beleidsmedewerker rapporteer je rechtstreeks aan de directie. Je neemt deel aan het interne beleidsoverleg. Als preventieadviseur verzorg je ook de maandelijkse CPBW-vergadering.

Gezien de diversiteit van de opdracht kom bij de uitvoering ervan in de verschillende deelwerkingen en werk je vanuit je specifieke rol samen met diverse teams en medewerkers.

Profiel

Vereist: 

Profiel

 • Je bent een dynamische persoon die zich wil blijven ontwikkelen en graag kritisch reflecteert over je eigen functioneren;
 • Je beschikt over een gezonde dosis veerkracht waardoor je in complexe en uitdagende situaties efficiënt en effectief kan blijven functioneren;
 • Je bent een teamspeler waarbij je ervoor gaat om een bijdrage te leveren aan een gemeenschappelijk gedragen resultaat;
 • Jouw communicatiestijl typeert zich door enerzijds een open, vlotte en toegankelijke opstelling en goede luistervaardigheden;  anderzijds kan je zowel schriftelijk als mondeling een boodschap overbrengen afgestemd op de specificiteit van het doelpubliek;
 • Je beschikt over een sterk ontwikkeld analytisch denkvermogen: naast het zich van volledige informatie voorzien ben je gericht op het onderzoeken van de samenhang en de verbanden waarbij je vlot tot een synthese komt;
 • Je werkt resultaatgericht met voldoende aandacht voor de procesvoering, en dit zowel voor de doelstelling, het draagvlak en de doelgroep als de evaluatie en de eventuele bijsturingen;
 • Je kan zaken goed opvolgen door controle uit te oefenen op de afwikkeling van de geplande activiteiten en zo nodig hier ook in tussenkomen;
 • Je bent een creatief persoon die ook out-of-the-box kan denken en met originele voorstellen en oplossingen voor de dag kan komen.

 

Verwachtingen:

 • Je bent bij voorkeur snel beschikbaar;
 • Je beschikt over een basiskennis op vlak van ICT, en beheerst minimaal de office-programma’s. Daar bovenop beschik je over de didactische vaardigheden en de nodige kennis van actuele middelen om een overtuigende presentatie te brengen.
 • Je hebt de opleiding preventie-adviseur niveau 2 behaald of bent bereid deze te behalen;
 • Je hebt een minimum een  A1 diploma bachelor in een sociaal georiënteerde richting en affiniteit met de omschreven functie, of je hebt een opleiding preventie-adviseur achter de rug en affiniteit met de sector van de jeugdhulp;
 • Je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal en noties van het Frans en Engels;
 • Je hebt bij voorkeur minstens 2 jaar relevante ervaring;
Aanbod: 
 • een boeiende job in een dynamische organisatie;
 • een gedreven en creatieve ploeg medewerkers;
 • Het uurrooster is bespreekbaar, we verwachten een aanwezigheid gedurende de 5 weekdagen; 
 • een contract onbepaalde duur; de jobtime bedraagt 80%;
 • vergoeding: loonschaal B1a (eerste begeleider), conform PC319.01 met overname van relevante anciënniteit;
 • zo spoedig mogelijke indiensttreding.

Solliciteren

Sollicitatieprocedure: 

Je kan je sollicitatiebrief met CV tot en met donderdag 30/11/’17 versturen naar solliciteren@binnenstad.be.

De sollicitatiegesprekken gaan door op donderdag en vrijdag 14 en 15 december 2017 bij de directie en Rudy Dobbelaere, Beleidsmedewerker HR, op het volgend adres: Wijngaardplein 1, 8000 Brugge.

Bijkomende informatie

Momenteel is onze website nog grotendeels ‘under construction’. Geïnteresseerde kandidaten kunnen via mail (solliciteren@binnenstad.be) bijkomende informatie over onze organisatie verkrijgen.

Eventuele verdere inlichtingen zijn te bekomen bij Eveline Popelier, directeur (050/47.10.36 of 0492/97.31.65) of Tom Vangrysperre, adjunct-directeur (050/47.10.36 of 0473/73.41.68).

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde vacature.