Organisatie:

Katrinahome vzw - De Hobo

Plaats tewerkstelling:

Kolonel Harrystraat 22
2660 Hoboken

Type contract:

onbepaalde duur

Tijdsregeling:

voltijds

Contactpersoon:

Marleen Daniels
038209180
marleen.daniels@katrinahome.be

Uiterste sollicitatiedatum:

zo 24.06.2018
 

1 Afdelingshoofd (groepschef) De Hobo

Printervriendelijke versiePDF version

Functie

Functie: 
1 Afdelingshoofd (groepschef) De Hobo
Functieomschrijving: 

Als afdelingshoofd ben je actief op alle terreinen die verband houden met de organisatie van onze afdeling De HoBo te Hoboken.

Dit is je werkterrein:

je staat in voor de coördinatie en supervisie van de verschillende teams in de HoBo (woningteams, coördinatieteam, atelierteam, logistieke team)

je verzekert een goede samenwerking binnen de teams, tussen de verschillende teams en met de andere afdelingen.

je bewaakt mee het evenwicht tussen participatie van medewerkers en sturing geven.

je draagt bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen, omschreven in het beleids- en organisatieplan.

je werkt mee aan het optimaliseren van de dienstverlening door veranderings- en verbeteringsprocessen te ondersteunen.

je begeleidt, ondersteunt en enthousiasmeert diverse werkgroepen.

je stuurt de logistieke ploeg aan.

je zorgt voor een goed beheer van het middelen (infrastructuur, budget, personeelsmiddelen, ...)

je verbindt de afdeling De HoBo met andere afdelingen binnen de organisatie en stimuleert de samenwerking met externen en de lokale omgeving.

Profiel

Vereist: 

Werkervaring:Minstens 5 jaar ervaring

Studies:» Hoger beroepsonderwijs (HBO)
  » Studiegebied Sociaal-agogisch werk
    » Orthopedagogie
» Hoger beroepsonderwijs (HBO)
  » Studiegebied Sociaal-agogisch werk
» Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
  » Studiegebied Sociaal-agogisch werk
    » Sociaal werk: Maatschappelijk werk
» Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
  » Studiegebied Sociaal-agogisch werk
    » Orthopedagogie: Orthopedagogie

Algemene vereisten:

Je beschikt over een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting, bij voorkeur orthopedagogie. Je kan je vinden in de missie en beleidsvisie van Katrinahome. Het werken met personen met een verstandelijke beperking trekt je aan. Je hebt al ervaring met het leidinggeven aan teams.

Je bent in staat om mensen en groepen met elkaar te verbinden.

Aanbod: 

Je wordt verloond volgens PC319.01 en volgens barema B1A van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Je werkt voor een organisatie die bewust kleinschalig werkt. We zetten in op persoonlijke ontwikkeling en stimuleren leren.

Solliciteren

Sollicitatieprocedure: 

Er vindt een eerste selectie plaats op basis van je motivatiebrief. We garanderen een antwoord op elke brief of e-mail.

Daarna vinden er selectiegesprekken plaats. Er kan desgevallend ook een assessment plaatsvinden.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde vacature.