Contactpersoon:

van de Griendt Mirte
mirte@jo-in.be
0499/883713
 

Tweedaagse - Wat als werken toch niet leuk was - Gent, 19 en 26 juni

Printervriendelijke versiePDF version

Met het boek ‘Wat als werken toch niet leuk was’ wil Nicolas Desmet de boodschap brengen dat we meer realisme aan de dag moeten leggen als het gaat om het motiveren en ondersteunen van medewerkers. Daarin is de coachend leidinggeven cruciaal, maar dan wel in de juiste betekenis.

Coachend leidinggeven is een stijl van leidinggeven die medewerkers duidelijkheid geeft over wat ervan hen verwacht wordt en hen motiveert, leermogelijkheden creëert en uitdaagt om deze verwachtingen in te lossen. Hard voor de resultaten maar zacht voor de mensen.

De laatste jaren wordt er in de social profit sterk ingezet op de ‘coachende rol’ van de leidinggevende. Maar we mogen ook het ‘leidinggeven’ niet verwaarlozen. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het aangeven en bewaken van een duidelijke meetlat voor zowel team- als individueel functioneren. Dit omdat we het nu eenmaal verschuldigd zijn aan onze cliënten en hun netwerk om kwaliteit te leveren. Maar ook om leerkansen te creëren moeten medewerkers feedback krijgen over hun functioneren.

In de opleiding volgen we de opbouw van het boek. We vertrekken vanuit de these, een overzicht van alle HR-trends van de laatste jaren die er moeten voor zorgen dat medewerkers betrokken, gemotiveerd, geëngageerd en uitgedaagd blijven. Van Competentiemanagement en Talentontwikkeling over Werkbaar Werk en Leeftijdsbewust Personeelsbeleid tot Innoverende Arbeidsorganisatie en Het Nieuwe Werken. In mensentaal uitgelegd en vertaald naar concrete toepassingen uit de eigen praktijk. In deel twee geeft de auteur zijn antithese, namelijk wat er in realiteit overblijft van deze theorieën. Hiervoor vertrekt hij vanuit zijn ervaringen op diverse werkvloeren. Maar om de slinger niet aan de andere kant te laten doorslaan, krijgen de deelnemers ook een realistisch model voor het ontwikkelen en coachen van medewerkers. Het is een resultaat van steeds maar verfijnen en vereenvoudigen van een mix aan methodieken naar een haalbaar en werkbaar instrument op basis van ervaring in de praktijk. We gaan concreet aan de slag met de het model en passen dit toe op diverse situaties en eigen voorbeelden.

Dit is een vorming in samenwerking met onze partner Quest-it. meer informatie vindt u hier:
http://www.quest-it.be/vorming/1345/tweedaagse-wat-als-werken-toch-niet-...