Contactpersoon:

VUB secretariaat
evenementen.rc@vub.be
02/629 3913
 

Naar een nieuw klachtrecht in Vlaamse jeugdinstellingen - 27 oktober 2017

Printervriendelijke versiePDF version

NAAR EEN NIEUW KLACHTRECHT IN VLAAMSE JEUGDINSTELLINGEN

Studiedag, vrijdag 27 oktober 2017, promotiezaal (D.2.01), 9u00 – 13u

 

Organisatie: Prof. Els Dumortier & Prof. Jenneke Christiaens (Research Group Crime & Society, Youth Justice Studies, Vrije Universiteit Brussel)

Voor studenten en leden van de vakgroep Criminologie (VUB): gratis (maar met verplichte registratie via link onderaan)

Anderen: 30 €

Begin 2017 stemde het Vlaamse parlement een decreet dat het klachtrecht van kinderen en jongeren in Vlaamse jeugdinstellingen fundamenteel wijzigt. Tijdens deze studiedag gaat Inge Schoevaerts van het Kinderrechtencommissariaat eerst in op de belangrijkste vernieuwingen van het decreet, zoals de oprichting en de organisatie van een Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen. Daarna staat deze studiedag ook stil bij de opportuniteiten en de valkuilen voor deze nieuwe Commissie en haar maandcommissarissen. Daarom stelt Esther De Graaf, criminologe en onderzoekster aan de VUB, eerst haar onderzoek naar conflicten en het klachtrecht in gesloten jeugdinstellingen voor. Hoe spreken de professionals en de geplaatste jongeren in deze instellingen hierover? Daarna vertelt Clara Vanquekelberghe, criminologe en lid van de Commissie van Toezicht in Sint-Gillis, hoe de Commissie van Toezicht in een gevangenis voor volwassenen functioneert en welke knelpunten daar (kunnen) optreden. Tot slot zorgt Ton Liefaard, hoogleraar kinderrechten aan de Universiteit van Leiden en oud-maandcommissaris, voor een Nederlands perspectief op het reilen en zeilen van het klachtrecht voor minderjarigen in Nederlandse jeugdinstellingen.

PROGRAMMA

9u00:

Onthaal en koffie

9u15:

Inleiding: waarom (kunnen) klagen zo belangrijk is… - Prof. Dr. E. Dumortier & Prof. Dr. J. Christiaens

9u30:

Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen: een extra venster dat open gaat - Inge Schoevaerts, Adviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat en secretaris Commissie van Toezicht jeugdinstellingen

10u00:

Het klachtrecht binnen gesloten jeugdinstellingen: jongeren & professionals aan het woord - Esther De Graaf, onderzoekster Research Group Crime & Society, Youth Justice Studies aan de VUB

10u30:

Vragen & debat met de zaal

10u45:

Koffiepauze

11u15:

De werking van de commissie van toezicht te Sint-Gillis - Clara Vanquekelberghe, lid Commissie van Toezicht Sint-Gillis, assistent en onderzoekster Research Group Crime & Society, Penality & Society aan de VUB

11u45:

Klachtrecht voor jongeren: ervaringen uit Nederland in kinderrechtenperspectief - Ton Liefaard, Hoogleraar kinderrechten / UNICEF-leerstoelhouder Universiteit Leiden; lid Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

12u15:

Vragen & debat met de zaal

12u30:

Walking lunch: sandwiches, drank, koffie

 

Gelieve online te registreren voor 20 oktober 2017 via volgende link:

WWW.VUB.AC.BE/EVENTS/2017/NAAR-EEN-NIEUW-KLACHTRECHT-IN-VLAAMSE-JEUGDINSTELLINGEN