Contactpersoon:

Buyse Katia
kb@caritaswest.be
050 745622

Download alle bestanden:

Inspiratieavond.pdf Download alle bestanden
 

Inspiratie-avond 'De vraag naar zingeving in de economie vandaag'

Printervriendelijke versiePDF version

INSPIRATIE-AVOND VOOR BESTUURDERS, LEDEN ALGEMENE VERGADERING & DIRECTIES

Lezing door Prof. dr. Hendrik Opdebeeck, Centrum voor Ethiek, Universiteit Antwerpen
Auteur van het boek 'Zingeving in Economie. Een utopie?' (Pelckmans, 2016)
Voorzitter van het interuniversitair SPES-forum voor Spiritualiteit in de Economie en de Samenleving

De zin van het leven zoeken in economie is vaak een utopie. Als we denken aan het aantal uitgebluste werknemers, de kloof tussen rijk en arm en ons bedreigd milieu, dan verliest de vrije markt als het geliefkoosde economische format, meer en meer van haar pluimen. De laatste jaren komt hier nog bovenop de vermarkting van gezondheid en welzijn.

De negatieve effecten van onze mateloze economische productie en consumptie nodigen ons vandaag met z'n allen uit om onze verantwoordelijkheid op te nemen. Samen kunnen we kiezen voor een transitie van onze economie. We herontdekken hierbij de zin van een deugddoende job, meer rechtvaardigheid en een duurzaam leefmilieu.
Vertrouwen blijkt hierbij het sleutelwoord te zijn.

LOCATIE:
De Oude Melkerij, Stationsstraat 143b, 8830 Hooglede-Gits

PROGRAMMA:
19u00 Onthaal en welkom.
19u30 Begroeting door dhr. Paul Braem, voorzitter Caritas West-Vlaanderen vzw.
19u45 Prof. dr. Hendrik Opdebeeck aan het woord.
20u45 Gedachtewisseling.
21u30 Kans tot ontmoeting bij de aangeboden receptie.