Contactpersoon:

Peeters Jürgen
jurgenpeeters@deonderstroom.be
0498 26 71 79
 

Generatief Leiderschap Intensive

Printervriendelijke versiePDF version

Onze tijd verlangt naar een vernieuwend leiderschap, dat leert hoe antwoorden gegenereerd kunnen worden op wat 'hier en nu' gebeurt vanuit een dieper weten van wat zich vanuit de toekomst aandient en tracht te ontvouwen. Een leiderschap dat interacties weet te genereren die leiden tot het herzien van onze manier van kijken en handelen tot nog toe. Leiderschap dat ons een weg toont om onze eigen Opdracht op te pakken, value based te sturen, noodzakelijke transformaties op gang te brengen en transities te geleiden. Zowel persoonlijk als collectief, in bedrijven en organisaties, privé en in communities.

In deze week intensive maakt u de basisprincipes mee van het integrale Generatief Leiderschap concept. U ervaart hoe Ruth Cohn's briljante vinding van living learning / themagecentreerde interactie als een krachtig en transformatief leiderschapskompas werkt, zowel persoonlijk als professioneel. In dit herziene kompas zijn de recente inzichten uit de chaos- en complexiteitstheorie voor het ontlokken van transformaties geïntegreerd. Zo ook David Bohm's inzichten over dialogue en wholeness – en Jaworski's U-proces (c.q. Scharmer's Theorie U). Ook zullen we een eerste inzicht krijgen in de Dynamic Balanced Leadership ScoreCard®. Toch zullen we deze week niet meer tijd besteden aan theoretische inputs dan nodig en ervaren we vanaf het eerste moment van werken hoe sturing van inspirerende interacties kan ontstaan door gezamenlijk meteen op meerdere niveaus, gefocust in interactie te gaan.

http://www.deonderstroom.be/aanbod/open-aanbod/generatief-leiderschap-1