Contactpersoon:

van de Griendt Mirte
mirte@jo-in.be
0499/883713
 

Frans voor de jeugdhulp - Brussel 20, 27 februari en 6 maart

Printervriendelijke versiePDF version

Kom je in de uitoefening van je beroep in toenemende mate met Franstaligen in contact? Op die momenten ervaar je misschien dat je kennis van het Frans onvoldoende is om op een vlotte en efficiënte manier met je gesprekspartner(s) – de jongeren en hun context – te communiceren. Dan wordt het immers duidelijk dat je ten gevolge van die gebrekkige kennis enerzijds nog wat drempelvrees hebt en anderzijds een grote behoefte voelt aan vakjargon (o.a. in verband met gevoelens).

Informant biedt je een opleiding aan waarin je in een Frans taalbad ondergedompeld wordt. De nadruk ligt op het specifieke vakjargon en op de mondelinge communicatie.

Het pakket werd volledig uitgewerkt vanuit het kader van de nieuwe integrale jeugdhulp.

Meer informatie:
http://jo-in.be/vorming-en-opleiding/2018%2C-brussel/352/frans-voor-de-j...