Contactpersoon:

Procura -
info@procura.be
02 / 246 37 60
 

23 november 2017 - De vrijwilliger: vergoedingen, aansprakelijkheid en discretieplicht

Printervriendelijke versiePDF version

23 november 2017 van 9u30 tot 16u00 te Gent

Programma

9u30 Onthaal en inleiding -  Eva HAMBACH - Steunpunt Vrijwilligerswerk

10u00 Vergoedingen voor vrijwilligers  - Stefaan TUYTEN - expert- jurist

 • Het sociaal-rechterlijk statuut en de fiscale gevolgen
 • Wat moet men bewijzen als men een reële of een forfaitaire kostenvergoeding toekent?
 • Kunnen forfaitaire en reële kostenvergoedingen worden toegekend en wanneer?
 • Kan een werknemer/bestuurder optreden als vrijwilliger binnen zijn vereniging?
 • Een omniumverzekering ten voordele van de vrijwilliger?
 • Brengt vrijwilligerswerk het sociaal statuut van de betrokken vrijwilliger in gevaar?

12u30  Broodjeslunch

13u15  De aansprakelijkheid van de vrijwilliger - Herman DUMOULIN - Relatiebeheerder DVV

 • Wat zijn de rechten en plichten van de vrijwilliger en de organisatie?
 • Welke polissen/waarborgen zijn verplicht? Welke zijn onmisbaar, welke nuttig?
 • Welke risico’s loopt de organisatie?
 • Wat bij schadegevallen?
 • Hoe kan de bestuurder van een vereniging verzekerd worden?

14u45 Discretieplicht, informatie-uitwisseling en beroepsgeheim van de vrijwilliger – Anne-Sophie VERSWEYVELT - Instituut voor Sociaal Recht, Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven

 • Vrijwilligers verkrijgen vertrouwelijke informatie en de organisatie is verplicht te informeren over hoe hij moet omgaan met deze informatie. We lichten het regelgevend kader toe met de nodige aandacht voor de rol en de verantwoordelijkheid van de organisatie. Kan er sprake zijn van (gedeeld) beroepsgeheim en wat is het onderscheid met een discretieplicht?
 • Kan een organisatie aansprakelijkeid worden gesteld voor het lekken van vertrouwelijke informatie door een vrijwilliger? Wanneer kan of moet er informatie worden meegedeeld?
 • Zijn er specifieke regels in bepaalde sectoren? Voor bepaalde gegevens?

Deelnameprijs: 

90 euro btw inclusief (leden)
120 euro btw inclusief (niet-leden)
 

INSCHRIJVEN? KLIK HIER